'Basistraining Hoogwerkers en kettingzaaggebruik' - Praktijk Centrum Bomen

‘Basistraining Hoogwerkers en kettingzaaggebruik’

Volgens de Arbowet moet iedereen die met een hoogwerker werkt, geschoold zijn. Deze training voorziet in alle aspecten welke daarvoor relevant zijn. In het bijzonder de personen die vanuit een hoogwerker bomen gaan snoeien en afbreken. Deze training wordt afgesloten met een examen volgens de VCH-norm en een motorzaagtoets. Dit is een branche overschrijdende norm voor mensen die met hoogwerkers werken. Hiermee ben je aantoonbaar geschoold.

Wat leer je in deze training?

 • Veiligheid en wettelijke kader rond hoogwerkers
 • Dagelijks onderhoud en het in gebruik nemen van de hoogwerker
 • Veilig werken met de hoogwerker
 • Veilig gebruiken van de kettingzaag in de hoogwerker

Doelgroep

(Semi-)professionele hoogwerker gebruikers die vanuit de hoogwerker een kettingzaag bedienen.

Deze training duurt 1,5 dag

Dagprogramma

 • Wet- en regelgeving
 • Toepassingen hoogwerkers
 • Soorten hoogwerkers
 • Eisen- en werkvoorschriften
 • Opstellen, bedienen en manoeuvreren
 • Bedrijfsspecifieke toepassingen
 • Controle
 • Noodprocedures
 • Praktijk werken met de hoogwerker en motorzaag in bomen
 • Taken en verantwoordelijkheden grondman
 • Theorie- en praktijktoets

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Certificaat ‘Basistraining Kettingzagen’, een gelijkwaardig certificaat of aantoonbare ervaring.
Studiemateriaal Boek ‘De Hoogwerker’ (P. Bongen, 2013)
Inclusief Lunch en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, materialen en hoogwerker.
Resultaat Bij voldoende resultaat het certificaat ‘Basistraining Hoogwerkers en kettingzaaggebruik’.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten Veiligheid werken aan bomen: 12 punten
Mogelijke vervolg trainingen N.V.T.
Overzicht trainingen Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 525,-