Trainingen en opleidingen overzicht - Praktijk Centrum Bomen

Trainingen en opleidingen overzicht

Machine trainingen

NKC 1 Korten van liggend hout – Na het volgen van deze 1-daagse training kan je aan de slag met de kettingzaag voor het korten van liggend hout (voorheen de training ‘Basistraining Kettingzagen’). Inclusief Nederlands Kettingzaag Certificaat.

NKC 2 Afzetten van kleine bomen en struiken – In twee dagen leer je niet alleen de basisbeginselen van het kettingzaaggebruik (zie NKC 1 – Korten van liggend hout), maar ook hoe je veilig kunt werken bij het afzetten van kleine bomen en struiken, in tuinen en in bosplantsoen.

Naast de zaagtechniek komen ook werkmethoden aan bod die het werk veiliger, makkelijker en plezieriger maken. Inclusief Nederlands Kettingzaag Certificaat.

‘Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm’ is een certificaat waarbij weer meer competenties vereist zijn dan bij ‘Korten van liggend hout’ en ‘Afzetten van kleine bomen en struiken’. Met name het veilig vellen van bomen met een dbh tussen de 15 cm en 30 cm d.m.v. eenvoudige (basis) zaagtechnieken is een belangrijke doelstelling. Inclusief Nederlands Kettingzaag Certificaat.

NKC 4 – ‘Lichte Velling’ is een certificaat waarbij weer meer competenties vereist zijn dan bij ‘NKC 3 – Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm’. Met name het gebruik van velhulpmiddelen als een velhevel, velwiggen en een handlier zijn competenties die aan dit niveau zijn toegevoegd t.a.v. ‘Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm’ Ook het beoordelen van de zwaarte van de boom (inclusief takmassa), gewichtsverdeling en scheefstand en het nemen van de beslissing om wel of niet te gaan vellen, is een competentie die de certificaathouder beheerst. Inclusief Nederlands Kettingzaag Certificaat.

NKC 5 Zware velling – Het vellen van complexe, zware, grote en/of scheefstaande bomen is werk voor ervaren vaklieden.  Nadat je de nodige ervaring hebt opgedaan met het vellen van eenvoudige bomen, ben je toe aan de volgende stap: een training voor het vellen van complexe bomen.

Door de theorie van de veltechnieken en de bijbehorende keuzes die je in het werk moet maken, direct in de praktijk toe te passen leer je het beste. Dankzij uitstekende praktijkobjecten en leermiddelen kan je met ervaren instructeurs trainen in het gecontroleerd en veilig vellen van deze specialistische discipline.

Inclusief Nederlands Kettingzaag Certificaat.

NKC 6 Vellen Hout Onder Spanning – het vellen en uitsnoeien van bomen met veel spanning in de stam en takken is het werk voor de professional. Het gaat hier om zaagtechnieken die worden toegepast bij bomen of boomdelen die scheef zijn gegroeid of door weersomstandigheden scheef of omgewaaid zijn. Hierbij is het inschatten van houtspanningen, werkvolgorden en het toepassen van de juiste zaagtechniek vereist. Dit vereist aantoonbare kunde en ervaring op minimaal NKC niveau 5 of ECC 3

Inclusief Nederlands Kettingzaag Certificaat.

Kettingzagen worden voor allerlei doeleinden ingezet. Elektrische of accukettingzagen in houtbewerking, lichte snoeiwerkzaamheden of het korten van brandhout.

Motorkettingzagen worden ingezet voor het zagen van zwaarder hout en vellen van bomen. Na de scholing is het zaak om de opgedane kennis en vaardigheid op peil te houden. Na deze training bent u weer helemaal up-to-date om veilig met de kettingzaag te kunnen werken en onderhouden. Dit levert een besparing op de onderdelen en uw fysieke belasting. Dit zult u in de training ervaren! Veiligheid maar vooral ook de nieuwe ontwikkelingen staan centraal.

Stormhout. Ook wel hout onder spanning genoemd. Het werken met stormhout betekent extra risico. Gelukkig zijn er technieken die deze risico’s aanzienlijk verkleinen.

In deze training leert u deze technieken en krijgt u inzicht in mogelijke situaties.

Heeft u nog geen ervaring met het vellen van bomen dan is de training ‘Velling’ een juiste start. Heeft u al wel ervaring en wilt u meer dan is de training ‘Vellen van complexe bomen’ een goede optie.

In deze trainingsdag leert u hoe u veilig en verantwoord met bosmaaiers kunt werken. Hierbij gebruiken we verschillende maaigarnituren.

U leert met de juiste maaigarnituur te werken in bepaalde situaties. Het gaat hierbij om maaien met een draad, slagmes en hakselmes.

Ook leert u door een juiste afstelling van het draagstel ergonomisch te werken, dagelijks onderhoud aan de machines uit te voeren en het bepalen van de juiste beschermkappen.

In deze trainingsdag leert u hoe u veilig en verantwoord met bosmaaiers kunt werken. Hierbij gebruiken we verschillende maaigarnituren.

U leert met de juiste maaigarnituur te werken in bepaalde situaties. Het gaat hierbij om maaien met een zaagblad.

Ook leert u door een juiste afstelling van het draagstel ergonomisch te werken, dagelijks onderhoud aan de machines uit te voeren en het bepalen van de juiste beschermkappen.

In deze trainingsdag leert u hoe u veilig en verantwoord met de (motor) heggenschaar kunt werken. Hierbij gebruiken we verschillende heggenscharen.

U leert met de juiste heggenschaar te werken in bepaalde situaties en snoeisituaties.

Ook leert u ergonomische en veilige werktechnieken, dagelijks onderhoud aan de machines uit te voeren en het gebruik van benodigde beschermingsmiddelen.

Werken in bomen

Daar waar hoogwerkers niet ingezet kunnen worden voor het werken in of aan bomen, wordt klimtechniek ingezet. Het is een specialisme waar kracht, lenigheid en oplossend vermogen noodzakelijk zijn. Het inzicht en de eerste ervaringen worden opgedaan in een training.

Deze basistraining is bedoeld voor iedereen die veilig wil leren klimmen en werken in bomen. U leert klimmateriaal beoordelen en gebruiken, waardoor u later op een veilige wijze uw werk uit kunt voeren.

Indien u van plan bent om kettingzagen in bomen te gaan gebruiken, kunt u (aansluitend) de training ‘Machinale kroonverzorging’ volgen. Eventueel gevolgd door de training ‘Afbreken van bomen’, waarbij u leert hoe u bomen op een veilige manier kunt vellen.

Het uitvoeren van zaagwerkzaamheden met kettingzagen in bomen in combinatie met klimtechniek, lijkt een risicovol gebeuren. Toch kunt u zeer veilig en gecontroleerd werken.

Door het volgen van deze training bent u in staat om niet alleen veilig en gecontroleerd, maar ook efficiënt te werken. U leert werken met een zogenaamde ‘top-handel’ kettingzaag, benzine of accu aangedreven.

Deze training is noodzakelijk als u met zo’n top-handle wilt gaan werken. Verder wordt een hulpactie in het geval van een noodsituatie in een boom behandeld en geoefend.

Na deze training kunt u de vervolgtraining ‘Afbreken van bomen’ doen. Hier leert hoe u met klimsporen en vangsystemen kunt werken om een boom op een veilige en efficiënte manier te verwijderen.

Als bomen niet in één keer geveld kunnen worden, moeten ze worden ontmanteld. Vaker spreekt men over het afbreken van bomen.

Dit is een specialisme. Hiervoor beschikken we over moderne hulpmiddelen: de afvangmaterialen. Mits deze juist worden toegepast, verkleint u de kans op schades en verhoogt u uw effectiviteit. Onjuist gebruik geeft een verhoogd risico. Niet alleen op schade maar ook op letsel.

In deze training leert u om te gaan met klimsporen, en hoe u een afvangset samenstelt, controleert en toepast. Dit zowel in naaldbomen als in loofbomen. Eerst in een rustige situatie, later op een reëel praktijkobject.

Een onderdeel in deze training is de toepassing op een kabelbaan om takken over afstanden over objecten te verplaatsen. 

De laatste jaren is er veel ontwikkeling in het klimmen met het SRT-systeem (Single Rope Technique). Niet alleen om de boom te bestijgen maar er zijn nu ook technieken die het mogelijk maken om het toe te passen bij het werken in de kroon.

Bij een juiste toepassing geeft SRT voordelen op het gebied van de ergonomie, je klimt veel meer met je benen. Daarnaast kunnen nu hoge, grote bomen die met het traditionele systeem lastiger te beklimmen zijn, makkelijker bestegen worden.

Bij onjuist gebruik is het ergonomisch voordeel echter weg en is het zeer gevaarlijk om SRT te gebruiken!

Volgens de Arbowet is elk bedrijf verplicht om een adequate hulpverlening en evacuatiemogelijkheid te organiseren.

Voor klimmende boomverzorgers betekent dit dat er op een werkplek te allen tijde twee gelijkwaardige klimmers met een geldig EHBO of BHV certificaat aanwezig moeten zijn. Beide klimmers moeten in staat zijn om een reddingsactie uit te voeren.

Om dit aantoonbaar te hebben, wordt een ‘BHV-B’ certificaat aanbevolen. Dit certificaat is een uitgelezen mogelijkheid om structureel de BHV voor werknemers aantoonbaar te regelen en beheren. 

De deelnemer: Volgens de Arbowet is elk bedrijf verplicht om een adequate hulpverlening en evacuatiemogelijkheid te organiseren.

Een onderdeel hiervan is een geldig EHBO of BHV certificaat. Het BHV certificaat is één jaar geldig. Deze training is de jaarlijkse herhaling voor een verlenging van het BHV certificaat.

Klimmers moeten in staat zijn om een reddingsactie uit te voeren en deze regelmatig te oefenen. Tijdens de training oefent u een evacuatie uit een boomkroon of als grondman in een noodsituatie.

De deelnemer: Volgens de Arbowet is elk bedrijf verplicht om een adequate hulpverlening en evacuatiemogelijkheid te organiseren.

Een onderdeel hiervan is een geldig EHBO of BHV certificaat. Het BHV certificaat is één jaar geldig. Deze training is de jaarlijkse herhaling voor een verlenging van het BHV certificaat.

Naast de standaard LEH (Levens Reddend Handelen) in de ochtend, gaan wij in de middag met behulp van lotus slachtoffers* in op het letsel in het groen.

*De afkorting LOTUS staat voor ‘Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers’. Het lotusslachtoffer speelt een belangrijke rol in de training. Zij grimeren de letsels en acteren de ziektebeelden voor realistische scenario’s die in de openbare ruimte voor kunnen komen.

Volgens de Arbowet moet iedereen die met een hoogwerker werkt, geschoold zijn. Deze training voorziet in alle aspecten welke daarvoor relevant zijn. In het bijzonder de personen die vanuit een hoogwerker bomen gaan snoeien en afbreken.

Deze training wordt afgesloten met een examen volgens de VCH-norm en een motorzaagtoets. Dit is een branche overschrijdende norm voor mensen die met hoogwerkers werken. Hiermee bent u aantoonbaar geschoold. Deze training is onderdeel van de European Tree Worker opleiding.

Hoe zorg je ervoor dat de landschappelijke beplanting onderhouden wordt en hoe moet het eindbeeld eruit komen te zien.

Het snoeien van fruitbomen is een vak apart. Bij jonge fruitbomen gelden namelijk andere ‘regels’ dan bij een wat oudere boom.

Het werken op hoogte is een veel voorkomende activiteit op bos- en natuurterreinen. Denk hierbij aan het ‘snoeien van laanbomen’, ‘snoeien van hoogstamfruitbomen’, ‘knotten van bomen’ en het ‘ophangen, schoonmaken en het controleren van nestkasten’.

Boomveiligheid

Nederland telt naar schatting 16 miljoen straat- en laanbomen. Deze moeten voldoen aan de wettelijke zorgplichteisen die onder andere voortkomen uit de aansprakelijkheidswetgeving. De zorgplicht voor bomen houdt in dat de eigenaar/beheerder van bomen zijn bomen zorgvuldig controleert, bevindingen registreert, gebreken laat onderzoeken en de bomen onderhoudt.

Iedereen die controleert moet zijn scholingsniveau kunnen aantonen. Na het succesvol volgen van de Basistraining Boomcontroleur bij Praktijk Centrum Bomen, ontvang je het certificaat Boomcontroleur van ons. Indien ook het Groenkeur “Boom Veiligheid Controleur”-certificaat (BVC) gewenst is, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen voor meer informatie. Ook wanneer u op zoek bent naar een incompany training inclusief het Groenkeur examen via info@pcbomen.nl

Voor de inspectie van bomen en het onderzoeken van bomen bent u van harte welkom bij de trainingen Boomveiligheidsinspecteur, Boomveiligheidsonderzoek en/of de European Tree Technician.

Het interpreteren en rapporteren van boomveiligheidsgebreken is een specialisme waar kennis en kunde voor nodig is. Hier zijn diverse methoden voorhanden, zoals de VTA, IBA en SIA.

Verder spelen er nog een groot aantal andere (omgevings)factoren een rol om tot een afgewogen oordeel en rapportage te komen. Waar de boomcontroleur gebreken vaststelt, gaat de boomveiligheidsinspecteur verder. Hij gaat deze nader onderzoeken, de aard en omvang van het gebrek en het risico vaststellen.

De boominspecteur is in staat om hier helder over te rapporteren. Op basis van dit rapport kan de beheerder van de boom beslissingen nemen. Deze training is het vervolg op de boomveiligheidstraining, ETW opleiding en onderdeel van de European Tree Technician opleiding.

Aansluitend kan de training boomveiligheidsonderzoek worden gevolgd.

Communicatie

De ‘groene ruimte’ is van iedereen. Er zijn veel betrokkenen en belangstellenden die zich hiermee verbonden voelen. Hoe kunt u emoties van het publiek voorkomen? Hoe gaat u om met emoties tijdens het werk? Hoe kunt u optimaal participeren met de betrokkenen? Het is belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd met het publiek.

Als professional heeft u te maken met opdrachtgevers, klanten of andere belanghebbenden. Bent u benieuwd hoe u prettiger kan werken, betere relaties op kan bouwen en daardoor meer scoringskans in gesprekken of op uw offertes hebt? Dan is deze training over commercieel communiceren en het omgaan met klanten vast iets voor u.

Hoe kunt u agressie voorkomen en hoe handelt u effectief en veilig bij verschillende vormen van agressie? Emoties zijn welkom, agressie niet. Deze training is erop gericht om medewerkers mentaal te wapenen.

Wet Natuurbescherming

Iedereen die buiten aan het werk is heeft te maken met de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en Faunawet). Hier hebben we dus elke dag mee te maken als groenvoorziener, boomverzorger, hovenier maar ook als agrariër, bouwvakker en kantonnier.

Binnen de Wet Natuurbescherming zijn veel planten en dieren beschermd. Maar dit wil niet zeggen dat we niet meer kunnen en/of mogen werken.

In de training leert u hoe u in de buitenruimte kunt werken zonder dat er risico’s zijn voor u om de Wet Natuurbescherming te overtreden. U leert hoe u schade aan Flora en Fauna kunt voorkomen en beperken, maar toch het dagelijkse onderhoud en beheer uit te voeren: het bestendig beheer. Ook leert u hoe u om moet gaan bij verandert beheer en gebruik kortom ruimtelijke ontwikkeling.

Als opzichter uitvoerder van projecten stuurt u mensen aan, organiseert en begeleid u projecten en moet u omstanders te woord staan.

  • Hoe moet ik handelen als er toch een nest, mierenhoop of orchidee gevonden wordt?
  • Hoe managet u deze risico’s bij het uitvoeren van het reguliere onderhoud (het bestendig beheer) in de buitenruimte en hoe bij ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Het kappen van opstanden of het omvormen van een beplanting

Binnen de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en Fauna wet) zijn veel werkzaamheden mogelijk. Vooral als men zorgvuldig te werk gaat met een gedragscode. Er zijn verschillende goedgekeurde gedragscodes waarmee gewerkt kan worden.

U leert hoe u schade aan Flora en Fauna kunt voorkomen en beperken, maar toch het dagelijkse onderhoud en beheer kunt managen: het bestendig beheer.

Als bedrijfsleider, beheerder of werkvoorbereider moet u werkzaamheden in de buitenruimte voorbereiden, managen en aanbesteden. Hierbij dient u rekening te houden met de regels van de Wet Natuurbeheer (voorheen Flora- en Faunawet). U dient op deskundige en juiste wijze om te gaan met de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van Flora en Fauna.

U leert de Wet Natuurbescherming toe te passen bij planvorming, op te nemen in contracten en bij het maken van een plan van aanpak. De risico’s van de Wet Natuurbescherming kunt u zo goed managen. Na het behalen van het examen ontvangt u het certificaat ‘Wet Natuurbescherming niveau 3’.

Speciale trainingen

In 2022 is het door het Norminstituut Bomen in 2014 ontwikkelde “Handboek Bomen” vernieuwd. In dit vernieuwde “Handboek Bomen 2022” staan kwaliteitseisen voor werkzaamheden bij bomen beschreven.

Veel gemeenten verwijzen en verklaren deze richtlijnen van toepassing binnen hun uitvraag. Hoe moet ik als opdrachtgever, aannemer, uitvoerder, projectleider of snoeier/medewerker de inhoud van Handboek bomen interpreteren?

In deze training wordt aan de hand van instructies en oefeningen de theoretische inhoud vertaald naar de praktijk. Er wordt inzicht gegeven in de instrumenten (Resultaatmeter en datapaspoort) en er worden veel praktijkvoorbeelden en ervaringen gedeeld. Van uitvraag t/m controle, komen alle aspecten aan bod.

Vanuit de zorgplicht voor bomen wordt vooral naar de veiligheid gekeken, maar hoe gaan we om met de onderhoudskenmerken? Naast de Boomveiligheid zijn ook aanvullende kenmerken nodig om het cyclisch beheer aan te sturen. Deze kenmerken, zoals het boombeeld, onderhoudsstaat en beoogde eindbeeld zijn essentieel voor een goede analyse en budgettering bij geïntegreerd en cyclisch boombeheer.

De Data Inspecteur Bomen vervult hierbij een belangrijke rol.

Vanuit de zorgplicht voor bomen wordt vooral naar de veiligheid gekeken, maar hoe gaan we om met de onderhoudskenmerken? Naast de Boomveiligheid zijn ook aanvullende kenmerken nodig om het cyclisch beheer aan te sturen. Deze kenmerken, zoals het boombeeld, onderhoudsstaat en beoogde eindbeeld zijn essentieel voor een goede analyse en budgettering bij geïntegreerd en cyclisch boombeheer.

De Data Inspecteur Bomen Veiligheid vervult hierbij een belangrijke rol.

Veteraanbomen zijn de bomen vol gaten en holtes die in ons landschap zijn terug te vinden. De laatste jaren krijgen ze steeds meer de waardering omwille van hun grote ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Het beheer van veteraanbomen is een specialisme waarbij de klassieke inzichten voor het boombeheer vaak niet werken. De aanwezigheid van dood hout, rot en holtes vraagt om specifieke aandacht.

Tijdens deze opleiding leer je veteraanbomen herkennen en naar waarde schatten. We gaan dieper in op de kenmerken van veteraanbomen, waardoor je bomen door een andere bril leert bekijken. Ook het mogelijke beheer komt aan bod.
Onder leiding van veteraanbomenexpert Tom Joye gaat u zich verdiepen en bekwamen in de aspecten die rond veteraanbomen spelen. Tijdens diverse excursies zullen verschillende praktijklocaties bezocht worden.

Kroonarchitectuur: iedereen die professioneel met bomen werkt, kan er zich intuïtief wel iets bij voorstellen. Deze discipline vormt de basis van het bomenbeheer in Canada, Frankrijk en andere Zuid-europese landen. In grote delen van Europa, waaronder ook Nederland en Vlaanderen, blijft deze invalshoek echter grotendeels onderbelicht.

Deze opleiding biedt een introductie tot de principes van kroonachitectuur. Verschillende modellen, indicatoren en processen worden uitgebreid toegelicht en je krijgt inzicht in de kroonopbouw van bomen. Je leert ook de verschillen tussen boomsoorten onderling kennen en tussen de levensfasen van bomen.

Naast de theoretische onderbouwing ligt de focus van deze opleiding vooral op de praktische toepassing van kroonachitectuur: bij het snoeien van bomen, bij de selectie van toekomstbomen, voor het beoordelen van de veerkracht van bomen, etc. Tijdens praktijk oefeningen, in groep en individueel, leer je onder leiding van bomenexpert Tom Joye kijken naar bomen vanuit een heel nieuw standpunt.

Laatste stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen

De afgelopen jaren worden we in toenemende steeds geconfronteerd met nieuwe ziektes en aantastingen in bomen. Ook al langer bekende ziektes en aantastingen veranderen of passen zich aan in ernst en omvang. Deze kunnen grote gevolgen voor het werk van boomverzorgers.

Tijdens deze training wordt er gekeken naar de laatste stand voor wat betreft de ziektes en aantastingen en de effecten.

Al vele jaren organiseren wij de training ‘Ziektes en aantastingen’. Wij hebben nu een verbeterslag doorgevoerd op de bestaande eendaagse training. Dat betekent dat wij vanaf heden drie delen hebben waar afzonderlijk op ingeschreven kan worden.

Verdiepingstraining relaties schimmels op en rond bomen

Van de start van een boom tot aan de finish heeft een boom schimmels nodig. Het is van belang om je bewust te zijn van de relaties van schimmels met bomen in de jeugdfase, in de volwassene en in de eindfase. Met deze kennis begrijp je beter hoe bomen gezond kunnen groeien en wanneer er een conflict kan ontstaat in deze samenwerking met de boom en onze publieke omgeving.

Al vele jaren organiseren wij de training ‘Ziektes en aantastingen’. Wij hebben nu een verbeterslag doorgevoerd op de bestaande eendaagse training. Dat betekent dat wij vanaf heden drie delen hebben waar afzonderlijk op ingeschreven kan worden.

Masterclass strategieën van schimmels in en rond bomen

Wanneer je met bomen werkt is het waardevol als je begrijpt en kunt inschatten wat het effect is van een schimmel op een specifieke boom. Wanneer is en schimmel zichtbaar, welk deel van de boom wordt aangetast, welke rottingstypes onderscheiden we? Wat is de agressiviteit van de schimmel op een boomsoort en hoe kan de boom invloed uitoefenen op de schimmel?

Al vele jaren organiseren wij de training ‘Ziektes en aantastingen’. Wij hebben nu een verbeterslag doorgevoerd op de bestaande eendaagse training. Dat betekent dat wij vanaf heden drie delen hebben waar afzonderlijk op ingeschreven kan worden.

Je bent werkzaam in de openbare ruimte en wilt alles op orde hebben. Hoe herken je nou wat onkruid is en wat niet?

De training plantenkennis, ook wel sortimentskennis, geeft hier inzicht in. Een training die niet alleen kijkt naar de soorten, maar ook het herkennen ervan in zomer- en/of winterperiode.

De afgelopen jaren worden we in toenemende mate geconfronteerd met invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop, Amerikaanse Rivierkreeft en…. Maar wat zijn invasieve exoten, hoe herken ik ze en wat kan of doe of ik ermee?

Een training die niet alleen kijkt naar de bestrijding, maar ook de diepte ingaat wat betreft herkomst en herkenning.

De afgelopen jaren worden we in toenemende mate geconfronteerd met de Eikenprocessierups (EPR). Deze heeft grote gevolgen voor de omgeving, de bestrijder en het werk van natuur- en boomverzorgers.

Na het succesvol afronden van de training is de deelnemer gecertificeerd voor het veilig bestrijden van de Eikenprocessierups (EPR).

Werkzaamheden langs of op de weg kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers.

Het is daarom van belang dat je de risico’s weet te beperken voor zowel jezelf als de weggebruiker.

Opleidingen

De European Tree Worker is een algemene boomverzorger, Hij heeft onder andere kennis van het snoeien en onderhouden van bomen, kent de wet- en regelgeving omtrent het onderhoud en beheer van bomen, kent de soorten, weet hoe bomen te planten en te verplanten, kan vakkundig bomen verwijderen, naast vele andere aspecten.

Afhankelijk van de voorkennis, werkervaring en werkomgeving van de aspirant ETW-er, kunnen de vorm, duur en kosten in kaart worden gebracht. Dit is dus maatwerk en varieert per persoon. Iedereen met of zonder ervaring in de boomverzorging en die beroepsmatig werkt met bomen of dit ambieert, is welkom in de opleiding.

De European Tree Technician (ETT) is een persoon met inhoudelijke kennis van boombeheer, de ETT’er vergaard informatie en gegevens door het uitvoeren van onderzoeken, geeft bevindingen weer en brengt op basis hiervan adviezen uit. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Hij organiseert en coördineert de uitvoering van werk en houdt rekening met wettelijke-, juridische-, arbo technische- en sociale aspecten.

De European Tree Technician opleiding bestaat uit verschillende onderdelen. Afhankelijk van ervaring, opleiding en achtergrond kan gekozen worden om alle of een deel van de onderdelen te volgen.

Als opzichter/uitvoerder openbare ruimte (OUO) houd je, je bezig met projecten in de openbare buitenruimte. Dit kunnen groene of civiel technische projecten zijn die gaan over de aanleg, het onderhoud en beheer van de buitenruimte.

Het is een combinatie van voorbereidend bureauwerk en leidinggeven aan uitvoerend buitenwerk. Als opzichter/uitvoerder ben jij het aanspreekpunt voor de opdrachtgevers. Opdrachten vertaal jij weer naar jouw medewerkers en aannemers en houd je toezicht dat deze worden uitgevoerd binnen de gestelde tijd en het afgesproken budget.

In de projecten ben je de “ogen en oren” van de directievoerder. Zo ben je deelnemer/notulist aan de bouw- en Nutsvergaderingen, je beoordeelt de verwerkte hoeveelheden en meer- en minderwerk. Je bent het eerste aanspreekpunt voor aannemers, gebruikers en bewoners.

De Toezichthouder is een actieve deelnemer in de buitenruimte als opzichter/toezichthouder/uitvoerder.

De belangrijkste opgave voor een projectleider in de buitenruimte is het realiseren van projecten. Dit doe je in bepaalde mate gedurende alle fases van het project. Zowel technisch als voor het proces draag jij je steentje bij aan een succesvol project. In deze training leer je om de instrumenten te gebruiken die jou en je team helpen bij de invulling daarvan.

Iedereen in de buitenruimte heeft wel eens te maken met het uitvoeren van werken en onderhoud van de buitenruimte. De meest gehanteerde contractvorm hiervoor is een bestek met daarop van toepassing, de UAV.