'Wet Natuurbescherming Groenspecialisten Niveau III' - Praktijk Centrum Bomen

‘Wet Natuurbescherming Groenspecialisten Niveau III’

Als bedrijfsleider, beheerder of werkvoorbereider moet je werkzaamheden in de buitenruimte voorbereiden, managen en aanbesteden. Hierbij dien je rekening te houden met de regels van de Wet Natuurbeheer (voorheen Flora- en faunawet). Je dient op deskundige en juiste wijze om te gaan met de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van flora en fauna.

Je leert de Wet Natuurbescherming (ruimtelijke ontwikkeling (RO) en bestendigbeheer (BB)) toe te passen bij planvorming, op te nemen in contracten en bij het maken van een ecologisch werkprotocol. De risico’s van de Wet Natuurbescherming kun je zo goed managen. Na het behalen van het examen ontvang je het certificaat ‘Wet Natuurbescherming groenspecialisten niveau III’.

Wat leer je in deze training?

 • Wettelijk kader rond de Wet Natuurbescherming
 • Verboden uit de Wet Natuurbescherming
 • Hoe moet ik handelen (zorgvuldig handelen) bij bestendig beheer of onderhoud
 • Hoe moet ik handelen (zorgvuldig handelen) bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting
 • Hoe kan ik zorgvuldig handelen van werkzaamheden binnen de Wet Natuurbescherming borgen in contracten (standaard RAW 2010)
 • Wanneer werk ik met een vrijstelling, gedragscode of ontheffing
 • Het gebruik van de gedragscodes:
  • Stadswerk: Gedragscode soortbescherming gemeenten voor RO of inrichting en BB of onderhoud
  • Provincies: Gedragscode Provinciale Infrastructuur. Bestemd voor BB en onderhoud en kleinschalige ruimtelijke ingrepen
  • VBNE: Gedragscode soortenbescherming bosbeheer

Doelgroep

Werkvoorbereider, bedrijfsleider of beheerder die verantwoordelijk is voor uit te voeren werkzaamheden in de buitenruimte.

Deze training duurt 3 dagen

Dagprogramma

Dag 1:

 • Wettelijk kader van de Wet Natuurbescherming
 • De verboden uit de Wet Natuurbescherming
 • Vrijstelling, gebruik gedragscode of ontheffing
 • Hoe zorgvuldig te handelen bij werkzaamheden
 • Beschermde soorten
 • Het schrijven van een ecologisch werkprotocol bestendigbeheer of onderhoud

 

Dag 2:

 • Bespreken van de verschillende gedragscodes en toepassing hiervan
 • Standaard RAW 2015
 • Borging in contracten
 • Het schrijven van een ecologisch werkprotocol ruimtelijke ontwikkeling of inrichting

 

Dag 3:

 • Communicatie en werkprocessen
 • Aantoonbaar zorgvuldig handelen in een ecologisch werkprotocol
 • Het schrijven van een ecologisch werkprotocol
 • Herkenning van 36 soorten flora en fauna en hun rust en verblijfplaatsen
 • Examen

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Géén vooropleiding vereist.
Studiemateriaal Lesboekje ‘Wet Natuurbescherming’
Inclusief Lunch, gebruik van didactisch materiaal en examen.
Resultaat Bij voldoende resultaat het Certificaat ‘Wet Natuurbescherming voor Groenspecialisten Niveau III’. Hiermee kun je aantonen dat je voldoende geschoold bent om werk uit te voeren volgens de diverse gedragscodes en dat je deze kunt borgen in RAW contracten. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten Bomen en wet: 24 punten
Mogelijke vervolg trainingen
Overzicht trainingen Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 745,-