Kroezeboom - Praktijk Centrum Bomen

Kroezeboom

De gemeente Berkelland neemt het eigendom en de aansprakelijkheid van de kroezeboom aan de Borculoseweg in Ruurlo over van Old Reurle. Praktijk Centrum Bomen neemt kroezeboom op als studieobject voor studenten. De kroezeboom is een begrip en behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische en toeristische objecten in de gemeente.

De kroezeboom, een zomereik, is 300 tot 400 jaar oud en staat als monument op de landelijke bomenlijst van de Nederlandse Bomen stichting. Volgens de bijzondere bomenlijst van de gemeente Berkelland voldoet de boom aan de volgende criteria: monumentaal, cultuurhistorisch, karakteristiek/beeldbepalend en een bijzondere groei- of snoeivorm.

De Historische Vereniging Old Reurle had sinds 1999 de kroezeboom in overleg met de particuliere eigenaar en de voormalige gemeente Ruurlo geadopteerd. Zij is niet meer in staat om de boom voldoende te onderhouden, zowel financieel als fysiek. De vereniging heeft de gemeente gevraagd of zij eigenaar wil worden en dus aansprakelijk wil zijn voor de boom.

Praktijk Centrum Bomen, een opleidingsinstituut gespecialiseerd in onder andere  boombeheer, heeft aangegeven de boom als studieobject te willen gebruiken voor de opleiding van studenten. Naast het daadwerkelijk uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden zal PC Bomen ook zorg dragen voor de (visuele) boominspecties. De kosten voor ‘bijzonder’ onderhoud komen van rekening van de gemeente.

Blogs over de Kroezeboom