Onze maatwerkoplossingen!

PCBomen biedt veel verschillende trainingen en opleidingen aan op het gebied van boomverzorging. Met de jarenlange ervaring van onze trainers weten we veel mensen op te leiden op verschillende vakgebieden. Naast ons vaste trainingsaanbod verzorgen we ook opleidingen op maat. In overleg bepalen we welke maatwerktrainingen of -trajecten voor jouw medewerkers of organisatie van toepassing zijn.

(meer…)

Het belang van een ETT-certificaat

Sinds enkele jaren verzorgt Praktijk Centrum Bomen (PCbomen) in samenwerking met de Hogeschool Van Hall Larenstein een opleiding, die de deelnemers optimaal voorbereidt op het European Tree Technician (ETT) Examen.

(meer…)

Wild in het bos

Maak kennis met PCJacht

Als Praktijkcentrum Bomen zijn wij bekend als de opleider voor boom-, groen-, bos-, en natuurbeheer. Hierbij staat boomverzorging centraal en houden wij ons ook bezig met alle boom gerelateerde thema’s. Wij verzorgen ook, onder de naam ‘Praktijkcentrum Jacht & Fauna’, opleidingen en workshops op het gebied van jagen en het bereiden van wild.

Praktijk Centrum Jacht & Fauna (PCJF) is oorspronkelijk ontstaan na ideeën van Donald Buijtendorp en de eigenaren van Praktijk Centrum Bomen. Door de stijgende vraag naar vaardigheden en kennis bij jagers is PCJF ontstaan. We richten ons hiermee op iedere jager die op zoek is naar aanvullende trainingen als vervolg op de basis. In dit blog vertellen we je meer over wat PCJF aanbiedt en inhoudt.

(meer…)

De Kroezeboom in Ruurlo

Boom uitgelicht: de Kroezeboom

PCbomen is sinds juni 2017 betrokken bij de verzorging van de Kroezeboom in Ruurlo. Deze boom wordt als studieobject gebruikt voor de opleiding van studenten. Naast het daadwerkelijk uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden dragen wij ook zorg voor de (visuele) boominspecties. Op onze website hebben wij een speciale pagina voor de Ruurlose Kroezeboom ingericht. Hieronder vertellen wij iets meer over dit soort bomen. (meer…)

Mannen in beschermingskleding voor EPR

De Eikenprocessierups in aantocht; en nu?

Het nieuws staat er vol mee. De Eikenprocessierups (EPR) gaat een groot probleem vormen in de komende maanden. Daarnaast wordt er veel geschreven over wat er gedaan moet worden om de EPR te bestrijden. Mede hierom is Praktijk Centrum Bomen (PCB) begonnen met het verzorgen van trainingen op het gebied van het veilig bestrijden van de EPR. (meer…)

De Eikenprocessierups

Praktijk Centrum Bomen start als eerste trainingen en certificering in “Veilig bestrijden van de Eikenprocessierups” (EPR)

Praktijk Centrum Bomen (PCbomen) uit Apeldoorn heeft vrijdag 19 april 2019 met succes de pilottraining verzorgd met betrekking tot het bestrijden van de Eikenprocessierups.
PCbomen is hiermee de eerste en enige opleider die aan deze vraag voldoet.

Via meerdere kanalen werd PCbomen benaderd of er een training op het gebied van bestrijding van de Eikenprocessierups aangeboden kon worden. Een leuke uitdagende nieuwe vraag. Samen met een aantal partners heeft PCbomen aan de vraag kunnen voldoen. Door deze samenwerking met Terra Nostra, Boom en Tuin Techniek en Poel bosbouw is de training als zeer geslaagd ervaren. Deelnemers van de gemeente Castricum en GroenWerk XL zijn gecertificeerd voor het veilig bestrijden van de Eikenprocessierups (praktijk- en theorietoets).  Tijdens deze training wordt er gewerkt volgens het protocol veilig bestrijden van EPR.

Op 23 mei 2019 zal er weer een training in Apeldoorn plaatsvinden waar u zich voor kunt aanmelden. Ook een in-company behoort tot de mogelijkheden. Bij vragen mail: info@pcbomen.nl of bekijk de website: www.pcbomen.nl

Bron foto: Henry Kuppen, Terra Nostra.

Man voert onderhoud uit op golfbaan

Ook voor Sport & Golf opleidingen!

Als Praktijkcentrum Bomen zijn wij bekend als de opleider voor boom-, groen-, bos-, en natuurbeheer. Hierbij staat boomverzorging centraal en houden wij ons ook bezig met alle boom gerelateerde thema’s. Ook verzorgen wij, onder de naam ‘Praktijkcentrum Sport & Golf’, opleidingen voor beheer en onderhoud van sportvelden en golfbanen.

(meer…)

Drukke weg met bomen

Hoe bomen het leefklimaat in de stad verbeteren

Er is in de laatste tijd al veel geschreven over het belang van bomen in de bebouwde omgeving. In de vermindering van het ‘urban heat island-effect’ spelen bomen een belangrijke rol. Zij dragen bij aan de verlaging van de temperatuur en CO2 door verdamping en creëren daarbij een hogere luchtvochtigheid. Bijkomend zorgen bomen ook voor fijnstofbinding in steden, maar ook langs autowegen en in industriële gebieden.

(meer…)

Man klimt in boom voor ETW-opleiding

Een ETW-opleiding, waarom?

Bomen zijn de grootste en langst levende organismen op aarde en de belangrijkste voor ons milieu. Helaas worden bomen soms mishandeld door gebrek aan kennis tijdens het planten, snoeien en andere werkzaamheden in bomen. Om de kennis van groei en onderhoud te vergroten zijn boomverzorgers internationaal gaan samenwerken. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van ‘The European Arboricurtural Council’.

(meer…)

Bos met bomen

Het ontstaan van de internationale dag van het bos

Bossen beslaan een derde van het land op de aardbol en hebben een vitale functie in het ecosysteem. Zij zijn het meest diverse biologische ecosysteem, dat meer dan 80 procent van de landlevende dieren, planten en insecten herbergt. Daarnaast zijn er anderhalf miljoen mensen afhankelijk van het bos voor hun eten, brandstof en onderdak. Ondanks deze gegevens, gaat de ontbossing op een alarmerend tempo door met zo’n 13 miljoen hectare per jaar.

(meer…)