Tips voor juiste boomaanplant

De aanplant van bomen wordt vaak onderschat. Hierdoor kunnen fouten worden gemaakt bij het planten en is de aanplant teleurstellend. Er is een aantal voorwaarden voor een goede aanplant. Wat de beste planttijd is, de juiste voorbereiding van de plantplaats en juiste plantdiepte zijn zomaar enkele voorwaarden. In dit blog meer uitleg over de juiste aanplant.

(meer…)

Blad- en naaldvreters (deel 2)

In ons vorige blog hebben we al besproken wat blad- en naaldvreters zijn. Ook de verschillende manieren van vraat zijn hierbij aan bod gekomen. In dit deel gaan we verder met een aantal (veel)voorkomende vlinders en rupsen die blad vreten.

(meer…)

Blad- en naaldvreters

Insecten zijn een van de veroorzakers van ziekten en aantastingen van bomen, zoals in een eerder blog beschreven. Onder blad- en naaldvreters verstaan we verschillende groepen insecten. Deze zijn regelmatig tijdens een klein deel van het jaar aanwezig om aan bladeren en naalden te vreten. De groepen insecten bestaan uit haantjes, vlinderlarven, snuitkevers, bladwespen en cicaden. De wijze van vraat verschilt en kent allerlei verschijningsvormen. Zo kunnen ze bomen kaalvreten, blad skeletteren, venstervreten of mineren.

(meer…)

Veilig werken met de kettingzaag

In een vorig blog is in het kort al aan bod gekomen dat u bij het werken met de kettingzaag rekening moet houden met verschillende regels en wetgeving. Een belangrijke wet hierbij is de Arbowet. Deze regelt het veilig en gezond werken met de kettingzaag, want het is niet zonder gevaar. Het meest voorkomende letsel bij het werken met een kettingzaag is weefselscheuring. Dit is een open wond, precies een wond die te verwachten is als een ketting door het weefsel gaat. Het dragen van de juiste uitrusting kan veel letsel voorkomen. In dit blog gaan we verder in op de persoonlijke beschermmiddelen (PBM).

(meer…)

Bastziekten

Aantastingen en kankers aan het bastweefsel van stam en takken worden gezien als bastziekten. Al deze aantastingen worden veroorzaakt door schimmels of bacteriën en tasten het bastweefsel meestal lokaal aan. Verspreiding ervan gaat meestal langzaam en kan jarenlang beperkt blijven tot lokale afsterving van stam of kroon. Zware aantasting van verzwakte- of jonge bomen kunnen fataal zijn.

(meer…)

De invloeden van het weer op bomen

In het bos tussen de andere bomen is het klimaat vaak minder extreem dan wanneer de boom in een dorp of stad staat. Daarnaast staat de boom ook in verharding, wat de groeiplaatsomstandigheid alleen maar nadelig beïnvloedt. Deze stresssituatie, samen met de weersinvloeden zijn vaak bron van aantastingen en groeistoornissen.

(meer…)

Kettingzagen, en wat erbij komt kijken

Een kettingzaag, ook wel motorzaag genoemd, is tegenwoordig een onmisbaar hulpmiddel bij de uitvoering van werkzaamheden in het groen.
In dit blog gaan we niet alleen in op de veiligheidsaspecten bij kettingzagen. Ook hebben we het over de verschillende situaties die je kan meemaken bij het afkorten van hout en vellen van bomen.

(meer…)

Preventie en bestrijding van ziektes

Door preventieve maatregelen kan voorkomen worden dat ziektes en aantastingen vat krijgen op een boom. Door bij soortkeuze, groeiplaatsinrichting en onderhoud meer rekening te houden met potentiele ziekten en aantastingen kunnen toekomstige problemen verminderd worden. Is een boom toch ziek of aangetast, dan zijn er verschillende wijze van bestrijding mogelijk. Hierbij moet worden gekeken of dit wel mogelijk, wenselijk en noodzakelijk is.

(meer…)

Ziektes en aantastingen

Ziekteverwekkers kunnen worden onderverdeeld in schimmels, bacteriën, virussen en fytoplasma’s. Elk van deze groepen heeft zijn eigen specifieke bouw en levenswijze en is op zijn eigen wijze schadelijk voor de boom. Binnen elke groep zijn er soorten die zeer schadelijk zijn en anderen die minder schadelijk zijn.

(meer…)

Wondreacties

Bomen in de bebouwde kom lopen een groot risico op beschadiging door auto’s of maaimachines, maar ook door snoeien. Schimmels of bacteriën infecteren de boom via de wond, waardoor de boom kan verzwakken. Om dit te voorkomen beschikken bomen zelf over een verdedigingsmechanisme tegen de verspreiding van infecties. Een boom kan op twee manieren reageren op beschadigingen: door afgrendeling van het verwonde hout of door wondovergroeiing.

(meer…)