Veilig werken langs de weg - PCbomen

Blog

Doe meer kennis op over veilig werken langs de weg

Verkeersborden - veilig werken langs de weg

Wanneer er langs de weg wordt gewerkt kan dit zorgen voor gevaarlijke situaties voor zowel de weggebruiker als wegwerkers. In dit blog lees je meer over veilig werken langs de weg.

Risico’s

Het is belangrijk om tijdens het werken langs de weg de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de weggebruiker. Zo kunnen er bijvoorbeeld gevaarlijke situaties ontstaan door het werken in het donker of langs erg drukke wegen. Tijdens deze training gaan we het onder andere hebben over de herkenning en bewustwording van de risico’s tijdens het werken langs of op de weg en welke wegafzettingen daarbij horen. Daarnaast gaan we het hebben over de regelgeving die hierbij komt kijken volgens de CROW richtlijnen.

Deze training richt zich op de werkzaamheden binnen en buiten de bebouwde kom (geen snelwegen).

Certificaat

Wanneer je langs de weg wil werken is het verplicht om een certificaat ‘veilig werken langs de weg’ in je bezit te hebben. Dit wordt ook vrijwel door elke werkgever verplicht gesteld en staat beschreven in de Arbowet. Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht om te zorgen dat de werknemers werken in zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Zeker wanneer het om veiligheid draait. De werknemers moeten daarentegen weer kunnen aantonen dat zij over de juiste kennis beschikken om deze werkzaamheden uit te voeren.

Wat leer je in deze training?

Tijdens de training leer je het volgende:
– Relevante theorie van de Wegenverkeers- en Arbowet
– Welke signaalkleding (veiligheidskleding) benodigd is.
– CROW richtlijn bij het werken langs de weg (gedragsnormen)
– Werken vanuit een stappenplan, van tekening tot uitvoering (96b)
– Verkeersbegeleidende maatregelen treffen
– Het goed en veilig op- en afbouwen van afzetmaterialen

De training duurt 1 dag en er zijn 8 ETW-punten te verdienen voor het domein ‘Veiligheid bij werken aan bomen’. De volgende training vindt plaats op 7 november 2022. Inschrijven is hier mogelijk.

Bron: Arbocentrum

Wil je meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met ons via: 085 4844760 of mail naar info@pcbomen.nl

Schrijf een reactie op dit bericht