Is het Amazone Regenwoud de “longen van de wereld”? - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Is het Amazone Regenwoud de “longen van de wereld”?

Het Amazonewoud wordt ook wel de “longen van de wereld” genoemd, omdat zij de wereld in grote mate zou voorzien van zuurstof en een groot deel van de door de mens uitgestoten CO2 zou opnemen. Toch klopt de uitspraak niet helemaal.

Opname koolstofdioxide

Bomen nemen inderdaad koolstofdioxide (CO2) op uit de atmosfeer en maken via fotosynthese zuurstof vrij en geven dat weer af. Daartegenover staat dat de opgenomen CO2 in stabiele bossen ook weer wordt vrijgegeven en de zuurstof weer wordt opgenomen. Dit gebeurt vooral bij de afbraak van gevallen blad en afstervende bomen en natuurlijk bij kappen van de bomen. Een deel van de CO2  zal echter weer door andere bomen worden opgenomen die op hun beurt de zuurstof weer afgeven.

Toch is het Amazonegebied wel belangrijk voor de opname en vasthouden van CO2 uit de lucht. Alle planten en bomen nemen wereldwijd ongeveer 20% van de door de mens uitgestoten CO2 weer op, omdat het Amazonegebied zo groot en divers is dit gebied verantwoordelijk voor een belangrijk deel van deze opname. De oceanen nemen overigens ook zo’n 20% op. De rest blijft in de atmosfeer hangen.

Zorg voor afkoeling

De Amazoneregenwoud (en natuurlijk alle bomen) is om een andere reden belangrijk. Bomen hebben namelijk een grote invloed op de vochthuishouding van hun omgeving en dragen daardoor bij aan de afkoeling van de aarde.

Hoe werkt dat dan? Allereerst houden de wortels van de bomen de grond waarin ze staan goed bij elkaar, daarmee voorkomen ze dat de (vruchtbare) aarde wegspoelt. De wortels zorgen daarnaast ook dat het grondwater aan de oppervlakte blijft, in plaats van weg te spoelen of te zakken. Ze zuigen vervolgens het water uit de bodem op en dat wordt uiteindelijk naar de bladeren getransporteerd. In dat water zitten voedingsstoffen opgelost. Die voedingsstoffen heeft de boom nodig om in leven te blijven. Door het grote oppervlak van de bladeren kan het water via verdamping weer ontsnappen.

Aantasting van het regenwoud

Door de kap van de bossen komt er dus extra CO2 vrij waarvan de vraag is of er genoeg nieuwe bomen in de omgeving zijn om die CO2 weer op te nemen. Helaas wordt het regenwoud gekapt of verbrand om er landbouw te laten plaatsvinden. Doordat de grond niet meer bij elkaar wordt gehouden door de wortel spoelt de aarde en het water weg. De grond zal daardoor zal na enkele jaren waardeloos zijn omdat alles is weggespoeld.

Conclusie

De uitspraak dat het Amazoneregenwoud de longen van de wereld zijn is misschien niet helemaal juist. Het is echter wel duidelijk dat het Amazone regenwoud (en eigenlijk alle andere bomen) belangrijk zijn voor de aarde. Ze zorgen voor opname van CO2 en afgifte van zuurstof, maar daarnaast ook voor de afkoeling van de atmosfeer en uiteraard ook voor het behoud van de grond.

Bronnen:

http://www.drumcafe.nl/facts/bomen-de-longen-van-de-wereld/

http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/bomen-koelen-aarde/

http://www.kennislink.nl/publicaties/de-amazone-is-een-lopende-band-systeem

One comment

  1. Heel goede informatie, bedankt!

    Beantwoorden

Schrijf een reactie op dit bericht