augustus 2015 - Praktijk Centrum Bomen

Maand: augustus 2015

Boomveiligheid

Iedere boomeigenaar is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen boom. Mocht er een incident plaatsvinden vanwege uw boom (denk hierbij […]

Ziektes bij bomen

Bomen kunnen last hebben van diverse aantastingen die hun conditie verminderen, zoals schimmels, bacteriën en insecten. Sommige ziektes worden veroorzaakt […]