Welke processen spelen bij bodemvorming een rol?

In onze vorige blog spraken we over het ontstaan van moedermateriaal. Dit moedermateriaal is continue onderhevig aan veranderingen. Dit proces wordt bodemvorming genoemd. Bij bodemvorming zijn een aantal processen die een belangrijke rol spelen. In dit blog besteden we aandacht aan deze processen. (meer…)

PCbomen gaat het dak op!

PCbomen heeft onlangs een piloot training verzorgt voor de dakdekkers van Consolidated Nederland BV.
De medewerkers van Consolidated komen steeds vaker op schuine daken terecht voor het uitvoeren van reparaties. Door deze nieuwe werksituatie werd de vraag naar basis klimvaardigheden, materiaal kennis en zekeringsmogelijkheden alleen maar groter en zocht Consolidated naar een partij die hun wensen in een training kon samenbrengen. (meer…)

Uit welke bestanddelen bestaat de bodem?

De bodem kan worden opgesplitst in vaste bestanddelen, vloeibare bestanddelen en gasvormige bestanddelen. De verhouding tussen deze bestanddelen kan sterk verschillen. Per locatie is de samenstelling anders, maar ook de diepte beïnvloedt de samenstelling. Middels een bodemmonster kan de samenstelling van de bestanddelen bepaald worden.
(meer…)

Wat is het verschil tussen het begrip grond en bodem?

Een goede bodem is onmisbaar voor de groei van een boom. Ongeveer 20-25% van de massa van een boom leeft ondergronds. Voor de watervoorziening, voedingselementen en stabiliteit van de boom is voldoende doorwortelbaar bodemvolume van goede kwaliteit onmisbaar. In de volksmond worden de begrippen grond en bodem vaak door elkaar gebruikt. In de bodemkunde worden er echter wel twee verschillende betekenissen aan gekoppeld.
(meer…)

Waarom worden groeiplaatsaspecten steeds belangrijker?

Door intensiever ruimtegebruik in de stad staat de groeiruimte voor bomen daar steeds meer onder druk. Het is dan ook van groot belang om al bij de planvorming goed inzichtelijk te hebben welke groeimogelijkheden de bomen hebben op de beoogde locaties. In dit blog bespreken we welke groeiplaatsaspecten hierbij een rol spelen.

(meer…)

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van de nachtvlinder met de naam eikenprocessievlinder (Thaumetopoca processionea L.). Deze rups eet, zoals de naam eigenlijk al aangeeft, eikenbladeren. De vlinder legt haar eitjes boven in de eikenboom waar ze uiteindelijk in het voorjaar uitkomen, de rupsen leven in groepen bij elkaar en maken op de stammen en takken van de eiken grote nesten.
(meer…)

Week van de teek 2018

Systematisch controleren, onderzoek en een norm voor beschermende kleding tegen tekenbeten

Met de start van de lente begint ook het tekenseizoen. Wie in het groen werkt of recreëert, loopt een verhoogd risico op een tekenbeet. Controleren op teken is daarom belangrijk. Hier wordt aandacht voor gevraagd in de Week van de Teek die vandaag start tot en met 22 april.  (meer…)

De ‘Dikke Boom’ van Verwolde

De `Dikke Boom´ van Verwolde is op dit moment de dikste zomereik van ons land. Hij staat op het landgoed Huis Verwolde. Je kunt hem niet voorbijlopen, er staan talrijke bordjes die je naar deze indrukwekkende boom toe leiden.
(meer…)