De invloeden van het weer op bomen

In het bos tussen de andere bomen is het klimaat vaak minder extreem dan wanneer de boom in een dorp of stad staat. Daarnaast staat de boom ook in verharding, wat de groeiplaatsomstandigheid alleen maar nadelig beïnvloedt. Deze stresssituatie, samen met de weersinvloeden zijn vaak bron van aantastingen en groeistoornissen.

(meer…)

Kettingzagen, en wat erbij komt kijken

Een kettingzaag, ook wel motorzaag genoemd, is tegenwoordig een onmisbaar hulpmiddel bij de uitvoering van werkzaamheden in het groen.
In dit blog gaan we niet alleen in op de veiligheidsaspecten bij kettingzagen. Ook hebben we het over de verschillende situaties die je kan meemaken bij het afkorten van hout en vellen van bomen.

(meer…)

Preventie en bestrijding van ziektes

Door preventieve maatregelen kan voorkomen worden dat ziektes en aantastingen vat krijgen op een boom. Door bij soortkeuze, groeiplaatsinrichting en onderhoud meer rekening te houden met potentiele ziekten en aantastingen kunnen toekomstige problemen verminderd worden. Is een boom toch ziek of aangetast, dan zijn er verschillende wijze van bestrijding mogelijk. Hierbij moet worden gekeken of dit wel mogelijk, wenselijk en noodzakelijk is.

(meer…)

Ziektes en aantastingen

Ziekteverwekkers kunnen worden onderverdeeld in schimmels, bacteriën, virussen en fytoplasma’s. Elk van deze groepen heeft zijn eigen specifieke bouw en levenswijze en is op zijn eigen wijze schadelijk voor de boom. Binnen elke groep zijn er soorten die zeer schadelijk zijn en anderen die minder schadelijk zijn.

(meer…)

Wondreacties

Bomen in de bebouwde kom lopen een groot risico op beschadiging door auto’s of maaimachines, maar ook door snoeien. Schimmels of bacteriën infecteren de boom via de wond, waardoor de boom kan verzwakken. Om dit te voorkomen beschikken bomen zelf over een verdedigingsmechanisme tegen de verspreiding van infecties. Een boom kan op twee manieren reageren op beschadigingen: door afgrendeling van het verwonde hout of door wondovergroeiing.

(meer…)

Boombescherming bij werkzaamheden deel 2

In het vorige blog  kwam de beleidsmatige kant van boombescherming aan bod. In dit deel gaan we verder in op de praktische kanten van boombescherming.  Bij werkzaamheden in de buurt van bomen, raken deze regelmatig beschadigd of moeten zij in het uiterste geval zelfs helemaal verdwijnen. Beschermende maatregelen of aanpassing van de plannen kunnen ertoe bijdragen dat de bomen behouden kunnen blijven. Het is dan ook van toegevoegde waarde als de boombeheerder of boomspecialist vanaf het begin van de planvorming betrokken is.

(meer…)

Boombescherming bij werkzaamheden deel 1

Bij werkzaamheden in de buurt van bomen, raken deze regelmatig beschadigd of moeten zij in het uiterste geval zelfs helemaal verdwijnen. Dat dit niet nodig is bespreken we in dit tweedelige blog. We bekijken we wat er aan de beleidsmatige- en de praktische kant nodig is bij boombescherming tijdens werkzaamheden. In dit eerste deel gaan we in op de beleidsmatige aspecten.  (meer…)

Groeiplaatsproblemen en -oplossingen

Als de groei van een boom stagneert of een boom vroegtijdig begint af te takelen, ligt de oorzaak vaak bij de groeiplaats. Niet zo verwonderlijk, want bomen op groeiplaatsen in de bebouwde kom worden blootgesteld aan allerlei invloeden van buitenaf die van invloed zijn op de ontwikkeling van bomen. In dit blog besteden we aandacht aan een aantal veelvoorkomende groeiplaatsproblemen en hun oplossingsmethodes. (meer…)