Drukke weg met bomen

Hoe bomen het leefklimaat in de stad verbeteren

Er is in de laatste tijd al veel geschreven over het belang van bomen in de bebouwde omgeving. In de vermindering van het ‘urban heat island-effect’ spelen bomen een belangrijke rol. Zij dragen bij aan de verlaging van de temperatuur en CO2 door verdamping en creëren daarbij een hogere luchtvochtigheid. Bijkomend zorgen bomen ook voor fijnstofbinding in steden, maar ook langs autowegen en in industriële gebieden.

(meer…)

Man klimt in boom voor ETW-opleiding

Een ETW-opleiding, waarom?

Bomen zijn de grootste en langst levende organismen op aarde en de belangrijkste voor ons milieu. Helaas worden bomen soms mishandeld door gebrek aan kennis tijdens het planten, snoeien en andere werkzaamheden in bomen. Om de kennis van groei en onderhoud te vergroten zijn boomverzorgers internationaal gaan samenwerken. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van ‘The European Arboricurtural Council’.

(meer…)

Bos met bomen

Het ontstaan van de internationale dag van het bos

Bossen beslaan een derde van het land op de aardbol en hebben een vitale functie in het ecosysteem. Zij zijn het meest diverse biologische ecosysteem, dat meer dan 80 procent van de landlevende dieren, planten en insecten herbergt. Daarnaast zijn er anderhalf miljoen mensen afhankelijk van het bos voor hun eten, brandstof en onderdak. Ondanks deze gegevens, gaat de ontbossing op een alarmerend tempo door met zo’n 13 miljoen hectare per jaar.

(meer…)

Schep in de aarde

Hoe richt je de plantplaats in?

In ons vorige blog vertelden wij over de aanplant van bomen. Hierbij is de inrichting van de plantplaats van groot belang voor de boomaanplant. In dit blog hebben we het over het graven van het plantgat en de inrichting van de directe omgeving van het plantgat. Dan hebben we het over het aanbrengen van een beluchtingssysteem, voorzieningen voor het watergeven, boompalen en boomband.

(meer…)

Plantje in de grond

Tips voor juiste boomaanplant

De aanplant van bomen wordt vaak onderschat. Hierdoor kunnen fouten worden gemaakt bij het planten en is de aanplant teleurstellend. Er is een aantal voorwaarden voor een goede aanplant. Wat de beste planttijd is, de juiste voorbereiding van de plantplaats en juiste plantdiepte zijn zomaar enkele voorwaarden. In dit blog meer uitleg over de juiste aanplant.

(meer…)

Bladeren

Blad- en naaldvreters (deel 2)

In ons vorige blog hebben we al besproken wat blad- en naaldvreters zijn. Ook de verschillende manieren van vraat zijn hierbij aan bod gekomen. In dit deel gaan we verder met een aantal (veel)voorkomende vlinders en rupsen die blad vreten.

(meer…)

Naalden aan een tak

Blad- en naaldvreters

Insecten zijn een van de veroorzakers van ziekten en aantastingen van bomen, zoals in een eerder blog beschreven. Onder blad- en naaldvreters verstaan we verschillende groepen insecten. Deze zijn regelmatig tijdens een klein deel van het jaar aanwezig om aan bladeren en naalden te vreten. De groepen insecten bestaan uit haantjes, vlinderlarven, snuitkevers, bladwespen en cicaden. De wijze van vraat verschilt en kent allerlei verschijningsvormen. Zo kunnen ze bomen kaalvreten, blad skeletteren, venstervreten of mineren.

(meer…)

Kettingzaag in boom

Veilig werken met de kettingzaag

In een vorig blog is in het kort al aan bod gekomen dat u bij het werken met de kettingzaag rekening moet houden met verschillende regels en wetgeving. Een belangrijke wet hierbij is de Arbowet. Deze regelt het veilig en gezond werken met de kettingzaag, want het is niet zonder gevaar. Het meest voorkomende letsel bij het werken met een kettingzaag is weefselscheuring. Dit is een open wond, precies een wond die te verwachten is als een ketting door het weefsel gaat. Het dragen van de juiste uitrusting kan veel letsel voorkomen. In dit blog gaan we verder in op de persoonlijke beschermmiddelen (PBM).

(meer…)

Ingezoomde foto van een boom

Bastziekten

Aantastingen en kankers aan het bastweefsel van stam en takken worden gezien als bastziekten. Al deze aantastingen worden veroorzaakt door schimmels of bacteriën en tasten het bastweefsel meestal lokaal aan. Verspreiding ervan gaat meestal langzaam en kan jarenlang beperkt blijven tot lokale afsterving van stam of kroon. Zware aantasting van verzwakte- of jonge bomen kunnen fataal zijn.

(meer…)

De invloeden van het weer op bomen

In het bos tussen de andere bomen is het klimaat vaak minder extreem dan wanneer de boom in een dorp of stad staat. Daarnaast staat de boom ook in verharding, wat de groeiplaatsomstandigheid alleen maar nadelig beïnvloedt. Deze stresssituatie, samen met de weersinvloeden zijn vaak bron van aantastingen en groeistoornissen.

(meer…)