Boombescherming bij werkzaamheden deel 2

In het vorige blog  kwam de beleidsmatige kant van boombescherming aan bod. In dit deel gaan we verder in op de praktische kanten van boombescherming.  Bij werkzaamheden in de buurt van bomen, raken deze regelmatig beschadigd of moeten zij in het uiterste geval zelfs helemaal verdwijnen. Beschermende maatregelen of aanpassing van de plannen kunnen ertoe bijdragen dat de bomen behouden kunnen blijven. Het is dan ook van toegevoegde waarde als de boombeheerder of boomspecialist vanaf het begin van de planvorming betrokken is.

(meer…)

Boombescherming bij werkzaamheden deel 1

Bij werkzaamheden in de buurt van bomen, raken deze regelmatig beschadigd of moeten zij in het uiterste geval zelfs helemaal verdwijnen. Dat dit niet nodig is bespreken we in dit tweedelige blog. We bekijken we wat er aan de beleidsmatige- en de praktische kant nodig is bij boombescherming tijdens werkzaamheden. In dit eerste deel gaan we in op de beleidsmatige aspecten.  (meer…)

Groeiplaatsproblemen en -oplossingen

Als de groei van een boom stagneert of een boom vroegtijdig begint af te takelen, ligt de oorzaak vaak bij de groeiplaats. Niet zo verwonderlijk, want bomen op groeiplaatsen in de bebouwde kom worden blootgesteld aan allerlei invloeden van buitenaf die van invloed zijn op de ontwikkeling van bomen. In dit blog besteden we aandacht aan een aantal veelvoorkomende groeiplaatsproblemen en hun oplossingsmethodes. (meer…)

Welke processen spelen bij bodemvorming een rol?

In onze vorige blog spraken we over het ontstaan van moedermateriaal. Dit moedermateriaal is continue onderhevig aan veranderingen. Dit proces wordt bodemvorming genoemd. Bij bodemvorming zijn een aantal processen die een belangrijke rol spelen. In dit blog besteden we aandacht aan deze processen. (meer…)

PCbomen gaat het dak op!

PCbomen heeft onlangs een piloot training verzorgt voor de dakdekkers van Consolidated Nederland BV.
De medewerkers van Consolidated komen steeds vaker op schuine daken terecht voor het uitvoeren van reparaties. Door deze nieuwe werksituatie werd de vraag naar basis klimvaardigheden, materiaal kennis en zekeringsmogelijkheden alleen maar groter en zocht Consolidated naar een partij die hun wensen in een training kon samenbrengen. (meer…)

Uit welke bestanddelen bestaat de bodem?

De bodem kan worden opgesplitst in vaste bestanddelen, vloeibare bestanddelen en gasvormige bestanddelen. De verhouding tussen deze bestanddelen kan sterk verschillen. Per locatie is de samenstelling anders, maar ook de diepte beïnvloedt de samenstelling. Middels een bodemmonster kan de samenstelling van de bestanddelen bepaald worden.
(meer…)

Wat is het verschil tussen het begrip grond en bodem?

Een goede bodem is onmisbaar voor de groei van een boom. Ongeveer 20-25% van de massa van een boom leeft ondergronds. Voor de watervoorziening, voedingselementen en stabiliteit van de boom is voldoende doorwortelbaar bodemvolume van goede kwaliteit onmisbaar. In de volksmond worden de begrippen grond en bodem vaak door elkaar gebruikt. In de bodemkunde worden er echter wel twee verschillende betekenissen aan gekoppeld.
(meer…)

Waarom worden groeiplaatsaspecten steeds belangrijker?

Door intensiever ruimtegebruik in de stad staat de groeiruimte voor bomen daar steeds meer onder druk. Het is dan ook van groot belang om al bij de planvorming goed inzichtelijk te hebben welke groeimogelijkheden de bomen hebben op de beoogde locaties. In dit blog bespreken we welke groeiplaatsaspecten hierbij een rol spelen.

(meer…)