Veteraanbomen beheer- PCbomen

Blog

Leer meer over veteraanbomen en het beheer

Veteraanboom beheer

In dit blog lees je meer over veteraanbomen beheer. Wat kan je leren tijdens deze training en wat behandelen we tijdens de training?

Veteraanbomen

Veteraanbomen zijn bomen die vol gaten en holtes zitten en je in ons landschap terug kan vinden.
Deze bomen krijgen de laatste jaren steeds meer waardering doordat ze een grote waarde leveren op het gebied van ecologie, cultuurhistorie en landschappelijke waarde. Om deze bomen goed te beheren heb je veel kennis nodig. De uniforme inzichten voor boombeheer werken vaak niet doordat veteraanbomenbeheer een specialisme is. De aanwezigheid van dood hout, rot en holtes vergt om een andere kijk.

Een boom wordt vaak gezien als veteraanboom wanneer deze een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Er is echter niet een eenduidige definitie van een veteraanboom. Het gaat meer om de kenmerken van de boom.

Tijdens de training leren we je hoe je veteraanbomen kan herkennen en naar waarde kan schatten. Deze kenmerken worden uitgebreid behandeld, waardoor je met een andere kijk deze bomen leert belijken. Ook behandelen we de mogelijkheden in het beheer van de bomen. Samen met veteranenbomenexpert Tom Joye ga je je verdiepen in de veteranenbomen en die beheeraspecten die daarbij komen kijken.

De kennis over veteraanbomen is nog beperkt. Dit komt vooral doordat er weinig veterane bomen zijn. Toch weten en leren we steeds meer. Maar hoe vertaal je dit naar praktisch beheer? Je ontdekt het tijdens deze training.

Wat leer je in deze training?

– Kenmerken van veteraanbomen
– Het belang van veteraanbomen
– Ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde
– Beheer van veteraanbomen
– Omgaan met dood hout, rot en holtes
– Praktijkoefeningen
– Excursies en discussie

Deze training is bedoelt voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderhoud/beheer van veteranenbomen.

De eerstvolgende training vinden plaats op 17 en 18 januari 2023. Inschrijven kan via onze website.

Bron: Edepot

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met ons via: 085 4844760 of mail naar info@pcbomen.nl

Schrijf een reactie op dit bericht