Boomveiligheids-inspecteur - PCbomen

Blog

Vergroot je kennis tijdens de training boomveiligheids-inspecteur

Blog Boomveiligheids-inspecteur

In dit blog lees je meer over wat een boomveiligheids-inspecteur is, welke onderzoeksapparatuur en beoordelingsmethoden er gebruikt worden en wat je kan leren in onze training.

Wat is een boomveiligheids-inspecteur?

De boomveiligheids-inspecteur gaat verder dan een boomveiligheids-controleur. Als boomveiligheids-inspecteur heb je veel kennis en kunde nodig om boomveiligheid te kunnen interpreteren en rapporteren, dit is namelijk een specialisme. Om tot een goed oordeel en rapportage te komen spelen verschillende omgevingsfactoren hierbij een grote rol. Een boomveiligheids-inspecteur onderzoekt de bomen met gebreken verder en stelt de aard, omvang en het risico vast. Met het rapport kan het beheer van de boom een beslissing nemen.

Visueel beoordelen van risicobomen

Om een boom te inspecteren wordt er gebruik gemaakt van verschillende hulpmiddelen, namelijk een hamer, prikstok en een spade. Met de hamer klop je op de bast van de boom om te controleren of de bast rot is en of er holle ruimte in de boom zit. Met de prikstok kan je in de holle spleten en gaten voelen om te beoordelen hoe ver het hout is ingerot.

Beoordelingsmethoden VTA, ISA, IBA

Een VTA is een Visual Tree Assessment, dit is een visuele standaardcontrole. Hiermee kan je snel beoordelen of er gebreken aan de bomen zijn. De IBA methode is een aanvulling op de VTA en biedt bruikbare handvatten voor het beoordelen van onder andere reacties van de boom op wortel- en stamrot. De SIA methode vult de IBA methode weer aan en deze bevat criteria voor de stabiliteit en breukgevoeligheid van bomen met een grotere stamdiameter.

Wat leer je in deze training?

In de training boomveiligheids-inspecteur van Praktijk Centrum Bomen leer je het volgende:

  • Kennis van het wettelijke kader rond bomen;
  • Visueel beoordelen van risicobomen. Hierbij gebruikmakend van:
    • Eenvoudige onderzoeksapparatuur (hamer, prikstok, spade)
    • De beoordelingsmethoden IBA, SIA en VTA
  • Kennis van boomsoorten;
  • Kennis van schimmels en aantastingen;
  • Rapporteren van resultaten en formuleren van een advies;
  • Kennis van boombeoordelingsapparatuur en methoden voor het registeren en beoordelen van breukgevoeligheid en stabiliteit van bomen.

De volgende training vindt plaats op 30 juni, 1 en 4 juli 2022. Met deze training zijn 8 ETW-punten te verdienen voor het domein ‘Ziekten en aantastingen’ en 16 ETW-punten voor het domein ‘Boomveiligheid’. Meer informatie vind je hier en schrijf je in.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met ons via: 085 4844760 of mail naar info@pcbomen.nl.

Bron: RPS 
Bron: Boomzorg

Schrijf een reactie op dit bericht