'Vervolgtraining Boomveiligheids-inspecteur' - Praktijk Centrum Bomen

‘Vervolgtraining Boomveiligheids-inspecteur’

Het interpreteren en rapporteren van boomveiligheid gebreken is een specialisme waar kennis en kunde voor nodig is. Hier zijn diverse methoden voorhanden, zoals de VTA, IBA en SIA. Verder spelen er nog een groot aantal andere (omgevings)factoren een rol om tot een afgewogen oordeel en rapportage te komen. Waar de boomveiligheids-controleur gebreken vaststelt, gaat de Boomveiligheids-inspecteur verder. Hij gaat deze nader onderzoeken, de aard en omvang van het gebrek en het risico vaststellen. De boominspecteur is in staat om hier helder over te rapporteren. Op basis van dit rapport kan de beheerder van de boom beslissingen nemen. Deze training is het vervolg op de Basistraining Boomveiligheids-controleur.

Wat leer je in deze training?

 • Kennis van het wettelijke kader rond bomen
 • Visueel beoordelen van risicobomen. Hierbij gebruikmakend van:
  • Eenvoudige onderzoeksapparatuur (hamer, prikstok, spade)
  • De beoordelingsmethoden IBA, SIA en VTA
 • Kennis van boomsoorten
 • Kennis van schimmels en aantastingen
 • Rapporteren van resultaten en formuleren van een advies
 • Kennis van boombeoordelingsapparatuur en methoden voor het registeren en beoordelen van breukgevoeligheid en stabiliteit van bomen

Doelgroep

De professionele boombeheerder, boomverzorger en groenvoorziener die met zorgplicht te maken heeft.

Deze training duurt 3 dagen

Dagprogramma

Dag 1:

 • Opfrissen lesstof Boomveiligheids-controleur
 • Wettelijk kader rond bomen
 • Beoordelen van ingerotte snoeiwonden
 • Beoordelen van plakoksels
 • Excursie en praktijkoefening

 

Dag 2:

 • Beoordelen van gebreken met behulp van verschillende methoden (VTA, IBA, SIA)
 • Het opstellen van een briefrapport
 • Excursie en praktijkoefening

 

Dag 3:

 • Herhalen van beoordelen van gebreken
 • Oefening in rapporteren
 • Theorietoets
 • Praktijktoets; het opstellen van een briefrapport

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Basistraining Boomveiligheids-controleur, ETW, gelijkwaardig certificaat of aantoonbare ervaring.
Studiemateriaal Stadsbomenvademecum 2B, 3A , 3C en 4.

Lesmap ‘Boomveiligheids-inspecteur’

Inclusief Lunch, lesmap ‘Boomveiligheids-inspecteur en gebruik materialen.
Resultaat Bij voldoende resultaat het certificaat ‘Vervolgtraining Boomveiligheids-inspecteur’
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten Ziekten en aantastingen: 8 punten

Boomveiligheid: 16 punten

Mogelijke vervolg trainingen
Overzicht trainingen Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 650,-