Basistraining Bedrijfshulpverlening voor boomverzorgers - PCbomen

Blog

Leer meer tijdens de basistraining Bedrijfshulpverlening voor boomverzorgers

2 personen die bedrijfshulpverlening uitvoeren in een boom

In dit blog leer je meer over bedrijfshulpverlening voor boomverzorgers. Volgens de Arbowet is het verplicht voor elk bedrijf om adequate hulpverlening en/of evacuatiemogelijkheden te kunnen organiseren.

EHBO/BHV certificaat

Werk bij klimwerkzaamheden altijd met minimaal twee klimmers zodat direct hulp geboden kan worden aan in nood verkerende collega’s in de boom. Een volledige tweede klim-set moet dan ook aanwezig zijn.

  • Zorg voor medewerkers die opgeleid zijn en kennis hebben van het uit te voeren werk, de mogelijke gevaren en hoe hier mee om te gaan. Dit geldt niet alleen voor de mensen, die daadwerkelijk op hoogte werken, maar ook voor de collega’s op de grond.
  • Zorg ervoor dat medewerkers met een cursus of training regelmatig hun kennis en vaardigheden kunnen opfrissen of verdiepen.
  • Leid de bedrijfshulpverleners goed op en stem dit af of de werkzaamheden. Oefen jaarlijks, vergeet daarbij het reddend klimmen niet.

Hiervoor wordt het BHV-B certificaat aanbevolen. Hiermee kan je structureel de BHV voor werknemers aantoonbaar regelen en beheren. Een BHV of EBHO certificaat is 1 jaar geldig en moet elk jaar opnieuw herhaald worden.

Wat leer je in de training?

In de basistraining Bedrijfshulpverlening voor boomverzorgers, die 2 dagen duurt, leer je de volgende punten:

  • Levensreddend handelen volgens de normen van het NIBHV.
  • BHV protocol bij ongevallen in bomen.
  • Uitvoeren van een standaard-reddingsactie in een loofboom.

Dagprogramma

De training duurt 2 dagen (het kan zijn dat de indeling de komende tijd veranderd)

In dag 1 ga je aan de slag met onder andere hulpverleningsregels en alarmeren. Ook komt spoed en niet-spoed eisende Eerste hulp aan bod. Denk hierbij aan: uitwendige wonden, oogletsels, brandwonden, botbreuken, kneuzingen, reanimatie inclusief AED etc.

In dag 2 komen brand en ontruiming aan bod en wordt er een standaard reddingsactie met letsel in een (loof)boom uitgelegd. Ook ga je dit zelf trainen en wordt dit uiteindelijk getoetst.

De eerstvolgende training vindt plaats op 1 en 2 juni 2022. Inschrijven kan hier.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met ons via: 085 4844760 of mail naar info@pcbomen.nl.

Bron: NIBHV
Bron: Stigas

Schrijf een reactie op dit bericht