Wet Natuurbescherming Groenspecialisten - PCbomen

Blog

Wet Natuurbescherming Groenspecialisten

Wet Natuurbescherming Groenspecialist

In dit blog lees je meer over de Wet Natuurbescherming en de opleidingen op verschillende niveaus die je daarvoor kan volgen.

Wet natuurbescherming niveau 1

Als je buiten aan het werk bent heb je te maken met de Wet Natuurbescherming. Dit was voorheen de Flora- en Faunawet. Als groenvoorziener, boomverzorger, hovenier, agrariër, bouwvakker en kantonnier heb je hier elke dag mee te maken. In de training leer je hoe je zonder de wet te overtreden kan werken in de natuur.

In deze training leer je het volgende:
– Wettelijke achtergrond en inhoud van de Wet Natuurbescherming
– Het verschil tussen ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer binnen de wet
– Hoe herken je de belangrijkste soorten en hun rust- en verblijfplaatsen binnen jouw werkgebied
– Het gebruik van de gedragscodes

Schrijf je in voor deze training via: https://pcbomen.nl/wet-natuurbescherming-groenspecialisten-niveau-i/

Wet natuurbescherming niveau 2

Als je opzichter uitvoerder bent van projecten stuur je de mensen aan, organiseer en begeleid je projecten en sta je omstanders te woord. Je hebt hierbij dagelijks te maken met de Wet Natuurbescherming. Leer gebruik maken van de juiste gedragscodes zodat je daarna naar de risico’s die ermee verbonden zijn kan handelen.

In deze training leer je het volgende:
– Wettelijke kader rond de Wet Natuurbescherming
– Verboden uit de Wet Natuurbescherming
– Hoe handel je zorgvuldig bij bestendig beheer?
– Hoe handel je zorgvuldig bij ruimtelijke ontwikkeling?
– Hoe stuur ik een groep werknemers vaan bij risicovolle situaties?
– Hoe zit een gedragscode in elkaar en hoe kan je hier mee werken?
– Wat betekent vrijstelling, gedragscode en ontheffing
– Het gebruik van de gedragscodes

Schrijf je in voor de training via: https://pcbomen.nl/wet-natuurbescherming-groenspecialisten-niveau-ii/

Wet natuurbescherming niveau 3

Als bedrijfsleider, beheerder of werkvoorbereider bereid je werkzaamheden in de buitenruimte voor en manage en aanbesteed je de werkzaamheden. Hierbij komt de Wet Natuurbescherming om de hoek kijken. Je moet hierbij op een deskundige wijze om te gaan met de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van Flora en Fauna. Je leert de wet toe te passen bij planvorming, op te nemen in contracten en bij het maken van een plan van aanpak.

In deze training leer je het volgende:
– Wettelijke kader rond de Wet Natuurbescherming
– Verboden uit de Wet Natuurbescherming
– Hoe handel je zorgvuldig bij bestendig beheer?
– Hoe handel je zorgvuldig bij ruimtelijke ontwikkeling?
– Hoe kan ik zorgvuldig handelen van werkzaamheden borgen in de contracten binnen de Wet Natuurbescherming?
– Wanneer werk ik met een vrijstelling, gedragscode of ontheffing?
– Het gebruik van de gedragscodes

Schrijf je in voor de training via: https://pcbomen.nl/wet-natuurbescherming-groenspecialisten-niveau-iii/

Niveau 1 en 2 hebben een programma van 2 dagen. Niveau 3 heeft een programma van 3 dagen. Optioneel is het examen ‘Stadswerk’. Deze dient apart aangevraagd te worden. Hercertificeren voor de verschillende niveaus is ook mogelijk. Het certificaat is 5 jaar geldig.

De eerstvolgende trainingen zijn op:
Wet Natuurbescherming Groenspecialisten Niveau 1: 10 en 17 oktober 2022
Wet Natuurbescherming Groenspecialisten Niveau 2: 24 en 31 oktober 2022
Wet Natuurbescherming Groenspecialisten Niveau 2: 7, 8 en 11 november 2022

Kijk voor meer informatie over de trainingen op: https://pcbomen.nl/trainingen-overzicht/ of neem contact op via: info@pcbomen.nl.

Schrijf een reactie op dit bericht