'Wet Natuurbescherming Groenspecialisten Niveau I' - Praktijk Centrum Bomen

‘Wet Natuurbescherming Groenspecialisten Niveau I’

Iedereen die buiten aan het werk is heeft te maken met de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en faunawet). Hier hebben we dus elke dag mee te maken als groenvoorziener, boomverzorger, hovenier maar ook als agrariër, bouwvakker en kantonnier. Binnen de Wet natuurbescherming zijn veel planten en dieren beschermd. Maar dit wil niet zeggen dat we niet meer kunnen en/of mogen werken. In de training leer je hoe je in de buitenruimte kunt werken zonder dat er risico’s zijn om de Wet natuurbescherming te overtreden. Je leert hoe je schade aan flora en fauna kunt voorkomen en beperken, maar toch het dagelijkse onderhoud en beheer uit kunt voeren: het bestendig beheer. Ook leer je hoe je om moet gaan bij verandert beheer en gebruik, kortom ruimtelijke ontwikkeling.

Wat leer je in deze training?

 • Wettelijke achtergrond en inhoud van de Wet natuurbescherming
 • Het verschil tussen bestendig beheer en ruimtelijke ontwikkeling binnen de Wet natuurbescherming
 • Herkennen van de belangrijkste soorten en hun rust- en verblijfplaatsen binnen het werkgebied
 • Het gebruik van de gedragscodes:
  • Stadswerk: Gedragscode Soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling (RO) of inrichting en Bestendigbeheer (BB) of onderhoud
  • Provincies: Gedragscode Provinciale Infrastructuur. Bestemd voor bestendigbeheer en onderhoud en kleinschalige ruimtelijke ingrepen
  • VBNE: Gedragscode soortenbescherming bosbeheer

Doelgroep

Iedere medewerker die beheer en onderhoudswerkzaamheden in de groene buitenruimte uitvoert.

Deze training duurt 2 dagen

Dagprogramma

Dag 1:

 • Wettelijk kader van de Wet natuurbescherming
 • De verboden uit de Wet natuurbescherming
 • Vrijstelling, gebruik gedragscode of ontheffing
 • Hoe zorgvuldig te handelen bij werkzaamheden
 • Beschermde soorten en hun beschermde status
 • Herkenning van 36 soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen

 

Dag 2:

 • Bespreken van de vorige les en bespreken van uitgevoerde opdrachten
 • Herhaling van 36 soorten flora en fauna
 • Communicatie en werkprocessen
 • Excursie en beoordelen werkprocessen in de praktijk
 • Examentraining Wet natuurbescherming
 • Theorie-examen Wet natuurbescherming

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Géén vooropleiding vereist.
Studiemateriaal Lesboekje ‘Wet Natuurbescherming’
Inclusief Lunch en gebruik van didactisch materiaal.
Resultaat Bij voldoende resultaat het Certificaat ‘Wet Natuurbescherming voor Groenspecialisten Niveau I’. Hiermee kun je aantonen dat je voldoende geschoold bent om werk uit te voeren volgens de diverse gedragscodes. Dit certificaat is 5 jaar geldig.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten Bomen en wet: 16 punten
Mogelijke vervolg trainingen Wet Natuurbescherming voor Groenspecialisten Niveau II
Overzicht trainingen Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 335,-