European Tree Technician - PCbomen

Blog

Leer meer over de opleiding European Tree Technician

European Tree Technician opleiding

Praktijk Centrum Bomen verzorgt in samenwerking met de Hogeschool Van Hall Larenstein sinds februari 2016 een opleiding waarin deelnemers optimaal worden voorbereid op het European Tree Technician (ETT) examen.

Verschillende niveaus

In de opleiding leren boomverzorgers van verschillende niveaus in de branche naast vakinhoudelijke kennis ook communicatie-proces-en projectmatig op het niveau van een ETT’er te werken.

Samenwerking

Door de samenwerking tussen de Hogeschool en PCbomen wordt er voorzien in een vraag waardoor de kandidaat met meer vertrouwen het ETT-examen tegemoet ziet. Menig werk- en opdrachtgever zal profijt hebben van de brede en gedegen opleiding die de ETT’er heeft afgerond.

De ETT opleiding bestaat uit 2 fasen:

In de eerste fase wordt de Minor ‘Bomen en Stedelijke Omgeving’ van Van Hall Larenstein gevolgd.

In deze hbo leergang doe je brede vakinhoudelijke kennis op van een boomtechnisch adviseur en leer en train je de basiscompetenties van een adviseur in het algemeen. Je ontvangt bij voldoende resultaat een hbo certificaat.

De tweede fase in de opleiding is de modulaire ETT opleiding van PCbomen.
Deze wordt gegeven in drie modules:

Werkvormen en persoonlijke begeleiding

De modules worden ingevuld aan de hand van projecten op het themagebied van de module. Wanneer het project wordt uitgevoerd worden er colleges aangeboden die zorgen voor de gewenste inhoudelijke verdieping op het vakgebied van de module. De student wordt hierin intensief begeleid zodat hij/zij alle stappen en vaardigheden die van belang zijn om het project met een goed resultaat af te ronden leert beheersen.

Na het volgen van de drie modules beheerst de deelnemer niet alleen de vakkennis, maar kan deze ook succesvol toepassen.

Met het volgen van de modules in combinatie met praktische werkervaring is de deelnemer in staat het door de EAC internationaal erkende ETT-certificaat te behalen middels een ETT-examen.

Een leerplan die persoonlijk is

De basis van de totale opleiding is het persoonlijk leerplan. Deze wordt opgesteld aan de hand van een opleidingsgesprek. Op deze manier wordt de individuele situatie van de deelnemer optimaal gebruikt.

Voorkennis

De aard, duur en de kosten van de opleiding zijn afhankelijk van je voorkennis, werkervaring en werkomgeving als aspirant ETT’er. Als je een gerichte opleiding hebt gevolgd op het gebied van bomen of beheer van bomen en als je beroepsmatig hiermee werkt of dit ambieert, kan je instromen in deze opleiding.

Wil je een ETT-opleidingsgesprek? Neem dan contact op via info@pcbomen.nl met de vermelding voor een ETT-opleidingsgesprek. Willem van Delft is jouw contactpersoon.

ETT kennismakingsmiddag

Op woensdag 2 november 2022 organiseren wij een ETT kennismakingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst geeft je een helder beeld van het niveau en de inhoud van de opleiding en het ETT examen. Verder maak je kennis met de verschillende mogelijkheden om deze opleiding te volgen.

Het programma voor deze middag is als volgt:

  • Een uitleg van het ETT examen.
  • Kennismaken met het opleidingstraject.
  • Bijwonen van de eindpresentatie van één van de projectgroepen van de huidige opleiding.
  • Bijwonen van een vakinhoudelijk kennismakings- / introductiecollege.
  • Gelegenheid tot persoonlijk contact met de opleiders en de cursisten, die nu het traject volgen.

Kijk voor meer informatie hier en meld je aan.

Schrijf een reactie op dit bericht