European Tree Technician opleidinginformatie

European Tree Technician Module I – Boombeheer en Beleid

Meer informatie?

De module Boombeheer en beleid voorziet in de vakinhoudelijke kennis vaardigheden van een Boomtechnisch adviseur. De cursus bestaat uit (ongeveer) 5 contactdagen waarin vakinhoudelijke colleges worden afgewisseld met praktische opdrachten en persoonlijke begeleiding. De cursus wordt afgesloten met een projectbeoordeling op ETT niveau.

Deze module is een onderdeel van de ETT opleiding. Deze cursus kan ook op zich zelf gevolgd worden en wordt verzorgd in samenwerking met de Hogeschool VHL (Van Hall Larenstein).

Inhoud van Module I – Boombeheer en beleid

  • Bomen en wet
  • Juridisch aspecten rondom bomen
  • Boombeleid
  • Visie, beleid en boombeheersplanvorming
  • Beheermaatregelen
  • Boombescherming en beheer van boomdata
  • Waardebepaling van bomen
  • Boomtaxatiemethoden
  • Interpreteren rapportages

Doelgroep
De professionele Boombeheerder, Boomverzorger en Boomtechnisch adviseur die zich wil specialiseren op het gebied van boombeheer.

Lengte van de training
Ongeveer 5 contactdagen.

Programma
De cursus boombeheer voorziet in de vakinhoudelijke kennisvaardigheden van een Boomtechnisch adviseur. De cursus bestaat uit (ongeveer) 5 contactdagen waarin vakinhoudelijke colleges worden afgewisseld met praktische opdrachten en persoonlijke begeleiding. De cursus wordt afgesloten met een projectbeoordeling op ETT niveau.

Voorkennis: De minor “Bomen en Stedelijke omgeving” of nader te bepalen op basis van het opleidingsgesprek

Studiemateriaal: Uitreikers van presentaties

Inclusief: Lunch en gebruik van didactisch materiaal

Resultaat: Certificaat: Module 1 European Tree Technician: Boombeheer en beleid. Opleiding ter voorbereiding op het ETT examen

Anderen onderdelen van de ETT opleiding zijn:

Na het volgen van de Minor en de drie modules beheerst de deelnemer niet alleen de vakkennis, maar kan deze ook succesvol toepassen.

Met het volgen van de modules in combinatie met voorkennis en praktische werkervaring is de deelnemer in staat het door de EAC Internationaal erkende ETT-certificaat te halen middels een ETT-examen.

Persoonlijk leerplan
De basis van de totale opleiding is het persoonlijk leerplan, dat opgesteld wordt na een opleidingsgesprek. Op deze wijze wordt optimaal gebruik gemaakt van de individuele situatie van de deelnemer.

ETT minor, voor detailinformatie zie:
Van Hall Larenstein_Leergang Bomen en Stedelijke omgeving (2021V2)
Praktijk Centrum Bomen Informatiegids European Tree Technician opleiding en examen