European Tree Technician opleidinginformatie

European Tree Technician Module II – Projectadministratie en Contracten

Meer informatie?

De module Projectorganisatie en Contracten voorziet in de vakinhoudelijke kennisvaardigheden van een Boomtechnisch adviseur op het gebied van projectorganisatie en contracten rond bomen. De cursus bestaat uit 5 contactdagen waarin vakinhoudelijke colleges worden afgewisseld met praktische opdrachten en persoonlijke begeleiding. De cursus wordt afgesloten met een projectbeoordeling op ETT niveau.

Deze module is een onderdeel van de ETT opleiding. Deze cursus kan ook op zich zelf gevolgd worden en wordt verzorgd in samenwerking met de Hogeschool VHL (Van Hall Larenstein).

Inhoud van Module II – Projectorganisatie en Contracten

 • Planmatig werken
 • Vraagformulering en verheldering
 • Resultaatomschrijving en projectmatig werken
 • Advies en rapportage
 • Werkplanning
 • Projectmatig werken en plannen
 • Bestekken aanbesteden en offreren
 • Bestekken en calculeren
 • Standaardmethoden maar ook de (innovatieve) wijzen van werk beschrijvingen
 • Werkorganisatie
 • Directievoeren
 • Het controleren van werk
 • Werken met de wet- en regelgeving welke hierop van toepassing zijn

Doelgroep
De professionele boombeheerder, boomverzorger en Boomtechnisch adviseur die zich wil specialiseren op het gebied van projectorganisatie en contracten op het gebied van boombeheer.

Lengte van de training
Ongeveer 5 contactdagen.

Programma
De cursus Projectorganisatie en Contracten voorziet in de vakinhoudelijke kennisvaardigheden van een Boomtechnisch adviseur op het gebied van projectorganisatie en contracten rond bomen. De cursus bestaat uit (ongeveer) 5 contactdagen waarin vakinhoudelijke colleges worden afgewisseld met praktische opdrachten en persoonlijke begeleiding. De cursus wordt afgesloten met een projectbeoordeling op ETT niveau.

Voorkennis: De minor “Bomen en Stedelijke omgeving” of nader te bepalen op basis van het opleidingsgesprek

Studiemateriaal: Uitreikers van presentaties

Inclusief: Lunch en gebruik van didactisch materiaal

Resultaat: Certificaat: Module 2 European Tree Technician: Projectorganisatie en Contracten

Anderen onderdelen van de ETT opleiding zijn:

Na het volgen van de Minor en de drie modules beheerst de deelnemer niet alleen de vakkennis, maar kan deze ook succesvol toepassen.

Met het volgen van de modules in combinatie met voorkennis en praktische werkervaring is de deelnemer in staat het door de EAC Internationaal erkende ETT-certificaat te halen middels een ETT-examen.

Persoonlijk leerplan
De basis van de totale opleiding is het persoonlijk leerplan, dat opgesteld wordt na een opleidingsgesprek. Op deze wijze wordt optimaal gebruik gemaakt van de individuele situatie van de deelnemer.

ETT minor, voor detailinformatie zie:
Van Hall Larenstein_Leergang Bomen en Stedelijke omgeving (2021V2)
Praktijk Centrum Bomen Informatiegids European Tree Technician opleiding en examen