'NKC 6 - Vellen Hout Onder Spanning' - Praktijk Centrum Bomen

‘NKC 6 – Vellen Hout Onder Spanning’

Het vellen en uitsnoeien van bomen met veel spanning in de stam en takken is het werk voor de professional. Het gaat hier om zaagtechnieken die worden toegepast bij bomen of boomdelen die scheef zijn gegroeid of door weersomstandigheden scheef of omgewaaid zijn. Hierbij is het inschatten van houtspanningen, werkvolgorden en het toepassen van de juiste zaagtechniek vereist. Je hebt een geldig certificaat NKC niveau 5 of ECC niveau 3 nodig.

Het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) is een keurmerk/certificaat dat je kunt behalen door het met goed gevolg afleggen van examens voor kettingzagen. Dit kan tijdens een opleiding of als een opzichzelfstaand examen. Dit certificaat is het bewijs dat de houder kennis en kunde heeft op een uniform vastgesteld niveau. Het NKC wordt uitgegeven en beheerd door Bureau Erkenningen.

PCbomen is een aangesloten exameninstelling met erkende NKC-examinatoren. Kortom, wij zijn er klaar voor om je op de juiste wijze op te leiden!

Er zijn zes trainingen / certificeringen (standaarden):
NKC 1 – Korten van liggend hout
NKC 2 – Afzetten van kleine bomen en struiken
NKC 3 – Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm
NKC 4 – Lichte velling
NKC 5 – Zware velling
NKC 6 – Vellen Hout Onder Spanning

Iedere certificering bestaat uit een theorie- en praktijktoets (m.u.v. NKC 6)!

NKC 6 casus (simulatie) praktijksituatie

 • De casus bestaat uit twee simulaties op een buitenlocatie.
  • één simulatie bestaat uit een ontwortelde (omgewaaide) boom waarbij de wortelkluit nog volledig aan de stamvoet vastzit
  • één simulatie bestaat uit een zogenaamde ‘widowmaker’ (afgebroken boom waarbij de top nog verbonden is aan de stam)
 • Bij de casus duurt het interview maximaal 30 minuten.

Praktijk

Wordt op alle niveaus beoordeeld op:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag

Op alle onderdelen moet een voldoende gescoord zijn.

Wat leer je in deze training?

 • Veltechnieken en werkhouding bij het vellen van bomen dikker dan 1 x de zaagbladlengte
 • Veltechnieken en werkhouding bij het vellen van zeer scheef staande bomen
 • Veilig uitvoeren van vel-, uitsnoei- en kortwerkzaamheden aan bomen onder spanning
 • Veilige werktechniek bij afzagen omgevallen boom en ‘widowmaker’

Doelgroep

Kettingzaaggebruikers, welke professioneel kettingzagen gebruiken voor het vellen en uitsnoeien van bomen of boomdelen met houtspanning.

Duur van de training

2 dagen

Onderstaand de toets onderdelen bij de praktijk:

Veiligheid

 • Wettelijk verplichte PBM’s op de voorgeschreven wijze gebruiken
 • Wen kettingzaag beoordelen op veiligheid (voorzieningen) voor ingebruikname
 • De correcte brandstof en smeermiddelen gebruiken zonder te morsen
 • Veilig en verantwoord werken voor zichzelf, omstanders en zijn omgeving

Onderhoud

 • Slijtageverschijnselen beoordelen
 • Het dagelijks onderhoud (bedrijfsklaar maken) uitvoeren
 • Een zaagketting beoordelen of deze scherp is
 • Een zaagketting vervangen
 • Een zaagketting slijpen

Werken met de kettingzaag

 • De kettingzaag op een veilige wijze starten
 • De kettingzaag rechtshandig gebruiken
 • De kettingzaag op een veilige en ergonomische manier gebruiken
 • De kettingrem voldoende en op de juiste wijze gebruiken
 • Kan noodzakelijk onderhoud tijdens het werk signaleren
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout en afzetten van kleine bomen en struiken
 • Kan de velrichting bepalen
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het vellen van eenvoudige bomen
 • Kan veilig gevelde bomen uitsnoeien
 • Kan vasthangende bomen loswerken
 • Kan (vel)hulpmiddelen op de juiste wijze toepassen
 • Kan problemen op een veilige wijze oplossen
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het vellen van bomen met een diameter die groter is dan de zaagbladlengte
 • Kan de verschillende zaagtechnieken toepassen voor het veilig vellen van bomen met veel houtspanning (in de velrichting hangende boom)
 • Kan de verschillende zaagsneden toepassen voor het afzagen van de een onder zware spanning staande kluit bij een ontwortelde boom
 • Heeft kennis van de zaagtechniek bij het vellen van een widowmaker
 • Kan de boom vellen of loswerken van een vast gewaaide of  vast gevallen zware boom
 • Kan weergeven hoe hij veilig gewicht uit de kroon wegneemt (uitsnoeien)
 • Kan weergeven hoe hij veilig de stam van de kluit afzaagt
 • Kan weergeven hoe hij de kluit, indien nodig, verankert
 • Kan weergeven hoe hij veilig gewicht uit de kroon wegneemt (uitsnoeien)
 • Kan weergeven hoe hij de widowmaker velt
 • Kan weergeven welke (mechanische) hulpmiddelen kunnen helpen om de werkzaamheden veiliger uit te voeren

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Een geldig certificaat NKC niveau 5 of ECC niveau 3 (aantoonbaar).
Studiemateriaal
Inclusief Lunch en gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen
Resultaat Bij voldoende resultaat het Nederlands Kettingzaag Certificaat  pasje ‘NKC 6 – Vellen Hout Onder Spanning’
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten Veiligheid werken aan bomen: 16 punten
Mogelijke vervolg trainingen Herhaling NKC 6 – Vellen Hout Onder Spanning
Trainingen overzicht Klik hier om terug te  gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 585,-