European Tree Technician opleidinginformatie

European Tree Technician

Meer informatie?

Sinds februari 2016 verzorgen Praktijk Centrum Bomen (PCbomen) in samenwerking met de Hogeschool Van Hall Larenstein een opleiding, die de deelnemers optimaal voorbereidt op het European Tree Technician (ETT) Examen.

Verschillende niveaus
De opleiding voorziet in een grote behoefte om boomverzorgers uit alle niveaus in de branche niet alleen vakinhoudelijk maar ook communicatief, proces- en projectmatig op het niveau van een ETT’er te laten opereren.

Samenwerking
Door een samenwerking tussen de Hogeschool en een praktisch opleidingscentrum wordt er eindelijk voorzien in een vraag waarmee de kandidaat met meer vertrouwen het ETT-examen tegemoet ziet. Daarnaast zal menig werk- en opdrachtgever profijt hebben van de brede en gedegen opleiding die de ETT’er heeft genoten.

Deze ETT opleiding bestaat uit 2 fasen:

De eerste fase is de Minor ‘Bomen en Stedelijke Omgeving’ van Van Hall Larenstein.

  • Deze HBO leergang voorziet in de brede vakinhoudelijke basiskennis van een boomtechnisch adviseur en het aanleren en trainen van de basiscompetenties van een adviseur in het algemeen.
  • De minor wordt bij voldoende resultaat afgesloten met een HBO certificaat.
  • Voor detailinformatie zie: Van Hall Larenstein_Leergang Bomen en Stedelijke omgeving (2021V2)

 

De tweede fase is de modulaire ETT opleiding van PCbomen. Deze opleiding bestaat uit drie modules:

 

Werkvormen en persoonlijke begeleiding
De modules worden ingevuld op basis van projecten op het themagebied van de module. Tijdens de uitvoering van het project worden er colleges aangeboden welke zorgen voor de gewenste inhoudelijke verdieping op het vakgebied van de module. Daarnaast wordt de student intensief begeleid zodat hij alle stappen en vaardigheden die nodig zijn om het project succesvol uit te voeren leert beheersen.

Na het volgen van de drie modules beheerst de deelnemer niet alleen de vakkennis, maar kan deze ook succesvol toepassen.

Met het volgen van de modules in combinatie met praktische werkervaring is de deelnemer in staat het door de EAC internationaal erkende ETT-certificaat te behalen middels een ETT-examen.

Persoonlijk leerplan
De basis van de totale opleiding is het persoonlijk leerplan, dat opgesteld wordt na een opleidingsgesprek. Op deze wijze wordt optimaal gebruik gemaakt van de individuele situatie van de deelnemer.

Voorkennis
Aard, duur en kosten van de opleiding zijn dus afhankelijk van voorkennis, werkervaring en werkomgeving van de aspirant ETT’er. Iedereen die een gerichte opleiding heeft gevolgd op het gebied van bomen of beheer van bomen en beroepsmatig werkt met bomen of dit ambieert, kan instromen in dit traject. Ja, ik wil graag een afspraak maken voor een ETT-opleidingsgesprek. Stuur een e-mail naar info@pcbomen.nl onder vermelding van ETT-opleidingsgesprek. Uw contactpersoon is Willem van Delft.

Van Hall Larenstein_Leergang Bomen en Stedelijke omgeving (2021V2)
Praktijk Centrum Bomen Informatiegids European Tree Technician opleiding en examen