'Hercertificering Hoogwerkers en kettingzaaggebruik' - Praktijk Centrum Bomen

‘Hercertificering Hoogwerkers en kettingzaaggebruik’

Volgens de Arbowet moet iedereen die met een hoogwerker werkt, geschoold zijn en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkeling op het gebied van techniek, regelgeving en veiligheid. Een periodieke 5-jaarlijkse herhalingstraining is de manier om aan deze eis te voldoen. Tijdens deze training komt de wet- en regelgeving, werkprocedures en een machine inspectie aan de orde. In de training worden alle onderwerpen praktisch ingestoken, waarbij zoveel mogelijk aandacht wordt besteed aan de voor u relevante bedrijfssituatie. Hiermee ben je aantoonbaar geschoold en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wat leer je in deze training?

  • Herhaling veiligheid en wettelijke kader rond hoogwerkers
  • Herhaling dagelijks onderhoud en het in gebruik nemen van de hoogwerker
  • Herhaling veilig gebruiken van de kettingzaag in de hoogwerker
  • Nieuwe ontwikkelingen en beroep specifieke omstandigheden

Doelgroep

(Semi-)professionele hoogwerker gebruikers die vanuit de hoogwerker een kettingzaag bedienen.

Deze training duurt 0,5 dag

Dagprogramma

  • Opfrissen van wet- en regelgeving
  • Nieuwe ontwikkelingen en beroep specifieke omstandigheden
  • Bedrijfsspecifieke toepassingen
  • Noodprocedures
  • Theorietoets

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Certificaat ‘Basistraining Hoogwerkers en kettingzaaggebruik’.

 

Studiemateriaal Boek ‘De Hoogwerker’ (P. Bongen, 2013)
Inclusief Brochure ‘Herhaling Hoogwerkers en kettingzaaggebruik’
Resultaat Verklaring van deelname ‘Hercertificering Hoogwerkers en kettingzaaggebruik’.
Herkansing N.v.t.
ETW punten Veiligheid bij werken aan bomen: 4 punten
Mogelijke vervolg trainingen N.V.T.
Overzicht trainingen Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 130,-