ETT hercertificeren - Praktijk Centrum Bomen

ETT hercertificeren

Het European Tree Technician (ETT)-certificaat was onbeperkt geldig. Hier is in 2022 verandering in gekomen. Alle in 2022 en eerder behaalde ETT certificaten hebben een geldigheid gekregen tot en met december 2025. In 2023 en later behaalde certificaten krijgen een geldigheid van drie jaar. Na de drie jaar dient het certificaat verlengd te worden. Ook na reguliere verlenging is het certificaat 3 jaar geldig. Voor European Tree Technicians (ETT’ers) die willen hercertificeren gelden een aantal eisen en voorwaarden. Deze eisen en voorwaarden zijn opgesteld door de European Arboricultural Counsil (EAC). Nog niet alles is bekend of duidelijk. Hieronder staat wat op dit moment wel bekend is. Zodra er meer duidelijk wordt zullen we dat aanvullen.

Eisen hercertificering

  1. De ETT’er heeft relevante en aantoonbare werkervaring in Tree Care Consultancy of Management werk in 24 van de 36 voorgaande maanden.
  2. De ETT’er heeft bewijs van deelname aan seminars/workshops/cursussen die toepasbaar zijn op het ETT curriculum voor minimaal 45 uur gedurende de afgelopen 36 maanden. Presenteren of lesgeef uren op ETT niveau mogen meetellen.

 

Kosten hercertificering

Naast de kosten voor de hercertificeringstrainingen/workshops zijn er ook kosten voor het verlengen zelf. Zo brengen zowel de EAC als PCbomen kosten in rekening voor de verlenging.

 

Bewijzen voor hercertificeringseisen

Bij de aanvraag voor hercertificering dient de ETT’er zelf de bewijzen hiervoor aan te leveren. Dat kan middels:

  • Een formulier waarmee hij/zij verklaart over twee jaar relevante en aantoonbare werkervaring te beschikken (beschikbaar vanaf 2025).
  • Aanleveren van (digitale) kopieën met ondertekende en afgestempelde formulieren als bewijs van de gevolgde uren. Deze formulieren worden verstrekt door de organiserende instantie (we zijn aan het kijken of we een formulier online kunnen zetten zodat je deze kan downloaden en laten invullen door de organiserende instantie).

 

De bewijzen voor de eisen worden aan/ingeleverd bij een Nederlandse certificerende instantie (bijvoorbeeld PCbomen). Deze controleert of de aangeleverde bewijzen correct zijn en zorgt voor de aanvraag van de ETT hercertificering. Bij twijfel of fraude zal het certificaat niet verlengd kunnen worden en wordt de EAC ingelicht. Zij kunnen besluiten tot algehele uitschrijving uit het ETT-register.

Uitloopjaar

Als het niet lukt om binnen drie jaar het verplicht aantal punten te behalen geldt er een uitloopjaar. Binnen een jaar na het verlopen van het certificaat krijg je de gelegenheid om alsnog aan de eisen te voldoen. Bedenk echter dat de nieuwe periode voor hercertificering dan al is ingegaan. Gebruik je het uitloopjaar voor het alsnog voldoen aan de verlengingseisen, dan heb je daarna nog maar twee jaar voor de volgende hercertificering. Tijdens het uitloopjaar is het ETT-certificaat niet geldig en wordt de registratie gemarkeerd met “to be renewed”, de certificering wordt weer geldig zodra voldaan is aan de eisen en de verlenging geregeld en bevestigd is.

ETT te lang verlopen

Als je na een jaar (na het verlopen van het ETT certificaat) nog steeds niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt je verwijderd uit het EAC-register van gecertificeerde ETT’ers en kun je het ETT-certificaat alleen weer verkrijgen door opnieuw volledig examen te doen.

Kun je hercertificeringpunten meenemen?

Nee, als je meer hercertificeringspunten hebt behaald dan nodig kun je ze niet meenemen naar de volgende verlengingsperiode. Na het verlengen staat de teller weer op nul.

Vragen over een bijeenkomst

Als je vragen hebt over de uren/punten van een bepaalde bijeenkomst, neem dan contact op met de aanbieder die de bijeenkomst heeft georganiseerd/verzorgd.

Waar hercertificering aanvragen

Of je nu centraal de behaalde ETW punten hebt geregistreerd of ervoor kiest om deze zelf bij te houden elke 3 jaar zal het ETW certificaat verlengt moeten worden. Dit kan bij een van de Certification Centers in Nederland, PCbomen is er een van. Je ben zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de verlening. Wil je verlengen geeft dit dan per email aan via administratie@pcbomen.nl.

Nieuwsbrief

Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief dan ontvang je onder andere informatie over activiteiten waarmee je ETW en ETT hercertificering-punten kunt behalen. Heb je dat nog niet gedaan dan kun je je aanmelden onderaan de homepage van onze website.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, dan je kun je deze stellen via onderstaande contactgegevens of het contactformulier.