ETW examen Platform (Hoogwerker) - Praktijk Centrum Bomen

ETW examen Platform (Hoogwerker)

De EAC kent de kwalificatie European Tree Worker toe op basis van een examen. Het doel van het examen is om na te gaan of de kandidaat over de kennis en vaardigheden beschikt die in het vastgelegde curriculum beschreven staan.

Kandidaten die voor het examen geslaagd zijn, mogen de titel ‘Gecertificeerd European Tree Worker Climbing’ voeren. De certificering is overal in Europa gebaseerd op hetzelfde examenreglement. Kandidaten die voor de certificering zijn geslaagd, ontvangen het diploma ‘Certified European Tree Worker Platform’ en een ID-kaart.

Het recht om het certificaat European Tree Worker te voeren vervalt na drie jaar. Na goedkeuring kan het certificaat met opnieuw drie jaar worden verlengd.

De certificeringsinstelling kan informatie verstrekken over de plaats en de tijd waarop de certificering plaatsvindt, evenals over de certificering zelf.

Inhoud van het examen

Examen voor de European Tree Worker (ETW) certificering

Doelgroep

De professionele uitvoerende boombeheerder, boomverzorger en groenvoorziener die met en hoogwerker aan bomen werkt.

Examendocument European Tree Worker

Er is een Examendocument, vastgesteld door de ETW Vaststellingscommissie van Branchevereniging VHG, beschikbaar. In dit document staan de belangrijke informatie over het ETW examen zoals: In dit document staan de belangrijke informatie over het ETW examen zoals:

  • Examen beschrijving
  • Toets matrijzen
  • Sortimentslijst
  • Hercertificeren

  Klik onderaan deze pagina op de knop “Examendocument” om het document te openen.

Voorbereiding voor het ETW examen

Om goed voorbereid te zijn voor het ETW examen is er de mogelijkheid om een examentraining te volgen. Deze training wordt meestal twee weken voor het examen gepland en bestaat uit 5 dagen. Gedurende die dagen worden er per dag een aantal onderwerpen besproken die tijdens een ETW examen naar voren kunnen komen.

Onderaan deze pagina is er knop die u naar de pagina van de Examentraining stuurt.

Dit ETW examen Platform (hoogwerker) duurt 1 dag

Programma

 1. Sortiment examen
 2. Schriftelijk examen
 3. Mondeling examen
 4. Simulatie I – Snoeien
 5. Simulatie II – bestaat uit één van de volgende onderdelen:
  • Planten
  • Verplanten
  • Boomveiligheid
  • Velling
  • Boombescherming
 6. Werken in bomen: dit examenonderdeel wordt met behulp van een hoogwerker afgelegd

Overige informatie

Examentoelating

De Examencommissie is als enige bevoegd om kandidaten toe te laten tot het examen. Hiervoor moeten de kandidaten de volgende documenten kunnen overleggen:

 • Gezondheidsverklaring: verklaring dat de kandidaat fysiek en geestelijk in staat is om boomverzorgingswerkzaamheden uit te voeren;
 • Ervaringsverklaring: verklaring dat de kandidaat minimaal één jaar ervaring heeft in de uitvoering van boomverzorgingswerkzaamheden;
 • Geldig EHBO diploma of een geldig BHV-diploma/certificaat;
 • Certificaat/verklaring dat/die aantoont dat de kandidaat een hulpactie in de bomen kan uitvoeren;
 • Certificaat/verklaring dat/die aantoont dat de kandidaat geschoold is in het werken met de motorzaag

Studiemateriaal

Kandidaat moet zelf meenemen:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Motorzaag en handzaag
 • Klimmateriaal en/of valbeveiliging

Alle andere middelen worden ter beschikking gesteld

Resultaat

Bij voldoende resultaat het EAC European Treeworker (ETW) certificaat. Bij een onvoldoende score kan de kandidaat binnen een periode van 2 jaar na het eerste examen maximaal tweemaal herkansen. Lukt dit niet, dan moet het hele examen opnieuw worden gedaan.

Prijs volledig examen platform: € 810,- (excl. btw)