ETW her-examen - Praktijk Centrum Bomen

ETW her-examen

De EAC kent de kwalificatie European Tree Worker toe op basis van een examen. Het doel van het examen is om na te gaan of de kandidaat over de kennis en vaardigheden beschikt die in het vastgelegde curriculum beschreven staan.

Kandidaten die voor het examen geslaagd zijn, mogen de titel ‘Gecertificeerd European Tree Worker Climbing’ voeren. De certificering is overal in Europa gebaseerd op hetzelfde examenreglement. Kandidaten die voor de certificering zijn geslaagd, ontvangen het diploma ‘Certified European Tree Worker’ en een ID-kaart.

Het recht om het certificaat European Tree Worker te voeren vervalt na drie jaar. Na goedkeuring kan het certificaat met opnieuw drie jaar worden verlengd.

De certificeringsinstelling kan informatie verstrekken over de plaats en de tijd waarop de certificering plaatsvindt, evenals over de certificering zelf.

Inhoud van het examen

Herexamen voor de European Tree Worker (ETW) certificering

Doelgroep

Kandidaten die eerder een ETW examen hebben afgelegd en die op een of meerdere onderdelen gezakt zijn.

Examendocument European Tree Worker

Er is een Examendocument, vastgesteld door de ETW Vaststellingscommissie van Branchevereniging VHG, beschikbaar. In dit document staan de belangrijke informatie over het ETW examen zoals:

  • Examen beschrijving
  • Toets matrijzen
  • Sortimentslijst
  • Hercertificeren

  Klik onderaan deze pagina op de knop “Examendocument” om het document te openen.

Het ETW herexamen duurt (afhankelijk van het aantal te herhalen onderdelen) 1 dag

Programma

Afhankelijk van het resultaat uit het vorige examen kan het examen uit een of meer van de volgende onderdelen bestaan.

 1. Sortiment examen
 2. Schriftelijk examen
 3. Mondeling examen
 4. Simulatie I – Snoeien
 5. Simulatie II – bestaat uit één van de volgende onderdelen:
  • Planten
  • Verplanten
  • Boomveiligheid
  • Velling
 6. Werken in bomen: dit examenonderdeel wordt klimmend of met behulp van een hoogwerker afgelegd, de kandidaat geeft bij inschrijving aan hoe hij dit gedeelte wil gaan afleggen

Overige informatie

Examentoelating

De Examencommissie is als enige bevoegd om kandidaten toe te laten tot het examen. Hiervoor moeten de kandidaten de volgende documenten kunnen overleggen:

 • Gezondheidsverklaring: verklaring dat de kandidaat fysiek en geestelijk in staat is om boomverzorgingswerkzaamheden uit te voeren;
 • Ervaringsverklaring: verklaring dat de kandidaat minimaal één jaar ervaring heeft in de uitvoering van boomverzorgingswerkzaamheden;
 • Geldig EHBO diploma of een geldig BHV-diploma/certificaat;
 • Certificaat/verklaring dat/die aantoont dat de kandidaat een hulpactie in de bomen kan uitvoeren;
 • Certificaat/verklaring dat/die aantoont dat de kandidaat geschoold is in het werken met de motorzaag

Studiemateriaal

Kandidaat moet zelf meenemen:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Motorzaag en handzaag
 • Klimmateriaal en/of valbeveiliging

Alle andere middelen worden ter beschikking gesteld

Resultaat

Bij voldoende resultaat het EAC European Treeworker (ETW) certificaat. Bij een onvoldoende score kan de kandidaat binnen een periode van 2 jaar na het eerste examen maximaal tweemaal herkansen. Lukt dit niet, dan moet het hele examen opnieuw worden gedaan.

Prijs herexamen: € 350,- (excl. btw) ongeacht het aantal te herkansen onderdelen.