ETW hercertificeren - Praktijk Centrum Bomen

ETW hercertificeren

Het European Tree Worker (ETW)-certificaat is maximaal drie jaar geldig. Na drie jaar dient het certificaat verlengd te worden middels een hercertificering. Voor European Treeworkers (ETW’ers) die willen hercertificeren gelden een aantal eisen, voorwaarden en manieren. Zowel vanuit de European Arboricultural Counsil (EAC) als de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Hieronder leest u welke eisen, voorwaarden en manieren dit zijn.

Eisen hercertificering

 1. De ETW’er heeft twee jaar relevante en aantoonbare werkervaring in de afgelopen drie jaar.
 2. De ETW’er heeft een geldig certificaat levensreddend handelen (BHV of EHBO)
 3. De ETW’er heeft minimaal 30 ETW -punten behaald in de afgelopen 3 jaar
 4. Van deze 30 punten hebben minimaal 4 punten betrekking op het onderwerp “Ziekten en aantastingen” en minimaal 6 punten op “Veiligheid bij werken aan bomen”.

 

Kosten hercertificering

Naast de kosten voor de hercertificeringstraingen/punten zijn er ook kosten voor het verlengen zelf. Zo brengen zowel de EAC als PC bomen kosten in rekening voor de verlenging

 

LET OP! Wegens de covid-19 situatie is er een aanpassing in het aantal benodigde hercertificeringspunten.

 • Verloopt het ETW certificaat op 12/2022: dan is het benodigde aantal hercertificeringspunten 20
 • Verloopt het ETW certificaat op 12/2023: dan is het benodigde aantal hercertificeringspunten 25
 • Verloopt het ETW certificaat na 12/2023: dan is het reguliere aantal van 30 punten weer van toepassing

De verplichte punten op de twee domeinen (4 punten op het onderwerp “Ziekten en aantastingen” en 6 punten op het onderwerp “Veiligheid bij werken aan bomen”) blijven gelijk.

 

Bewijzen voor hercertificeringseisen 1 en 2

Bij de aanvraag voor hercertificering dient de ETW’er zelf de bewijzen hiervoor aan te leveren. Dat kan middels:

 • Een formulier waarmee hij verklaart over twee jaar relevante en aantoonbare werkervaring te beschikken.
 • Een kopie van een geldig BHV, EHBO of gelijkwaardig certificaat

 

Aantonen behaalde punten (eis 3 en 4)

Voor het aantonen van de behaalde punten zijn er twee mogelijkheden:

 • Een uitdraai/kopie of print screen van ‘Examenpunt.nl’ met daarop het aantal behaalde punten (inclusief de onderwerpen) en naam van de deelnemer.
 • Aanleveren van (digitale) kopieën met ondertekende en afgestempelde formulieren als bewijs van de behaalde punten. Deze formulieren worden verstrekt door de organiserende instantie en/of kunt u binnenkort hier zelf downloaden en laten invullen door de organiserende instantie

De bewijzen voor de eisen worden aan/ingeleverd bij een Nederlandse certificerende instantie (bijvoorbeeld PCBomen). Deze controleert of de aangeleverde bewijzen correct zijn en zorgt voor de aanvraag van de ETW hercertificering. Bij twijfel of fraude zal het certificaat niet verlengd kunnen worden en wordt de EAC ingelicht. Zij kunnen besluiten tot algehele uitschrijving uit het ETW-register.

Uitloopjaar

Als het niet lukt om binnen drie jaar het verplicht aantal punten te behalen geldt er een uitloopjaar. Binnen een jaar na het verlopen van het certificaat krijg je nog wel de gelegenheid om alsnog aan de eisen te voldoen. Bedenk echter dat de nieuwe periode voor hercertificering dan al is ingegaan. Gebruik je het uitloopjaar voor het alsnog halen van het verplicht aantal punten, dan heb je daarna nog maar twee jaar om opnieuw te hercertificeren. Tijdens het uitloopjaar is het ETW-certificaat niet geldig, deze wordt weer geldig zodra de te behalen punten binnen zijn en de verlenging geregeld is.

ETW te lang verlopen

Als je na een jaar (na het verlopen van het ETW certificaat) nog steeds niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt je verwijderd uit het EAC-register van gecertificeerde ETW’ers en kun je het ETW-certificaat alleen weer verkrijgen door opnieuw volledig examen te doen.

Kun je hercertificeringpunten meenemen?

Nee, als je meer hercertificeringspunten hebt behaald dan nodig kun je ze niet meenemen naar de volgende verlengingsperiode. Na het verlengen staat de teller weer op nul.

Vragen over een bijeenkomst

Als je vragen hebt over de punten van een bepaalde bijeenkomst, neem dan contact op met de aanbieder die de bijeenkomst heeft georganiseerd/verzorgd.

Herinnering

Indien je ervoor kiest om zelf je punten te beheren kun je over drie jaar contact opnemen met PCbomen. Wellicht vindt je het fijn om een herinnering te ontvangen. Geef dit dan door via administratie@pcbomen.nl. Wij nemen het dan op in onze administratie. Denk er dan wel aan om tussentijdse wijzigingen omtrent je emailadres door te geven! Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor je ETW-hercertificering.

Nieuwsbrief

Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief dan ontvang je onder andere informatie over activiteiten waarmee je ETW hercertificering-punten kunt behalen. Heb je dat nog niet gedaan dan kun je je aanmelden onderaan de homepage van onze website.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, dan je kun je deze stellen via onderstaande contactgegevens of het contactformulier.