ETW hercertificeren - Praktijk Centrum Bomen

ETW hercertificeren

Het European Tree Worker (ETW)-certificaat is maximaal drie jaar geldig. Na drie jaar dient het certificaat verlengd te worden middels een hercertificering. Voor European Treeworkers (ETW’ers) die willen hercertificeren gelden een aantal eisen, voorwaarden en manieren. Zowel vanuit de European Arboricultural Counsil (EAC) als de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Hieronder leest u welke eisen, voorwaarden en manieren dit zijn.

Eisen hercertificering

  1. De ETW’er heeft twee jaar relevante en aantoonbare werkervaring in de afgelopen drie jaar
  2. De ETW’er heeft een geldig certificaat levensreddend handelen (BHV of EHBO)
  3. De ETW’er heeft minimaal 30 ETW-punten/uren behaald in de afgelopen 3 jaar

 

Kosten hercertificering

Naast de kosten voor de hercertificeringstrainingen/punten zijn er ook kosten voor het verlengen zelf. Zo brengen zowel de EAC als Praktijk Centrum Bomen kosten in rekening voor de verlenging.

 

LET OP! Wegens de Covid-19 situatie is er een aanpassing in het aantal benodigde hercertificeringspunten.

  • Verloopt het ETW certificaat op 12/2023: dan is het benodigde aantal hercertificeringspunten 25
  • Verloopt het ETW certificaat na 12/2023: dan is het reguliere aantal van 30 punten weer van toepassing

Op 16-05-2024 heeft de VHG middels een persbericht laten weten dat per direct de eisen voor verplichte bijscholingsuren op de specifieke kennisdomeinen is komen te vervallen, dit om in lijn met de Europese richtlijn van het EAC te komen. Hierdoor is de specifieke eis op de twee domeinen (“Ziekten en aantastingen” en Veiligheid bij werken aan bomen”) met ingang van het jaar 2024 komen te vervallen. De eis voor 30 hercertificeringspunten/uren blijft wel van toepassing. Link naar het betreffende bericht van de VHG: persbericht VHG mbt ETW/ETT hercertificeringspunten/uren

 

Bewijzen voor hercertificeringseisen 1 en 2

Bij de aanvraag voor hercertificering dient de ETW’er zelf de bewijzen hiervoor aan te leveren. Dat kan middels:

  • Een formulier waarmee hij verklaart over twee jaar relevante en aantoonbare werkervaring te beschikken.
  • Een kopie van een geldig BHV, EHBO of gelijkwaardig certificaat

 

Aantonen behaalde punten (eis 3 en 4)

Voor het aantonen van de behaalde punten zijn er twee mogelijkheden:

  • Een uitdraai/kopie of print screen van ‘Examenpunt.nl’ met daarop het aantal behaalde punten (inclusief de onderwerpen) en naam van de deelnemer en/of
  • Aanleveren van (digitale) kopieën met ondertekende en afgestempelde formulieren als bewijs van de behaalde punten. Deze formulieren worden verstrekt door de organiserende instantie.

De bewijzen voor de eisen worden aan/ingeleverd bij een Nederlandse certificerende instantie (bijvoorbeeld Praktijk Centrum Bomen). Deze controleert of de aangeleverde bewijzen correct zijn en zorgt voor de aanvraag van de ETW hercertificering. Bij twijfel of fraude zal het certificaat niet verlengd kunnen worden en wordt de EAC ingelicht. Zij kunnen besluiten tot algehele uitschrijving uit het ETW-register.

Uitloopjaar

Als het niet lukt om binnen drie jaar het verplichte aantal punten te behalen geldt er een uitloopjaar. Binnen een jaar na het verlopen van het certificaat krijg je nog wel de gelegenheid om alsnog aan de eisen te voldoen. Bedenk echter dat de nieuwe periode voor hercertificering dan al is ingegaan. Gebruik je het uitloopjaar voor het alsnog halen van het verplicht aantal punten, dan heb je daarna nog maar twee jaar om opnieuw te hercertificeren. Tijdens het uitloopjaar is het ETW-certificaat niet geldig, deze wordt weer geldig zodra de te behalen punten binnen zijn en de verlenging geregeld is.

ETW te lang verlopen

Als je na een jaar (na het verlopen van het ETW certificaat) nog steeds niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt je verwijderd uit het EAC-register van gecertificeerde ETW’ers en kun je het ETW-certificaat alleen weer verkrijgen door opnieuw volledig examen te doen.

Kun je hercertificeringspunten meenemen?

Nee, als je meer hercertificeringspunten hebt behaald dan nodig kun je ze niet meenemen naar de volgende verlengingsperiode. Na het verlengen staat de teller weer op nul.

Vragen over een bijeenkomst

Als je vragen hebt over de punten van een bepaalde bijeenkomst, neem dan contact op met de aanbieder die de bijeenkomst heeft georganiseerd/verzorgd.

Waar hercertificering aanvragen

Of je nu centraal de behaalde ETW punten hebt geregistreerd of ervoor kiest om deze zelf bij te houden elke 3 jaar zal het ETW certificaat verlengt moeten worden. Dit kan bij een van de Certification Centers in Nederland, PCbomen is er een van. Je ben zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de verlening. Wil je verlengen geeft dit dan per email aan via administratie@pcbomen.nl.

Nieuwsbrief

Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief dan ontvang je onder andere informatie over activiteiten waarmee je ETW-hercertificeringspunten kunt behalen. Heb je dat nog niet gedaan dan kun je je aanmelden onderaan de homepage van onze website.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, dan je kun je deze stellen via onderstaande contactgegevens of het contactformulier.