'Basistraining Handboek Bomen' - Praktijk Centrum Bomen

‘Basistraining Handboek Bomen’

In 2014 is het door Norminstituut Bomen ontwikkelde “Handboek Bomen” verschenen welke in 2022 is vernieuwd. In dit handboek staan kwaliteitseisen voor werkzaamheden bij bomen beschreven. Veel gemeenten/opdrachtgevers verwijzen naar en verklaren deze richtlijnen van toepassing binnen hun uitvraag. Hoe moet ik als opdrachtgever, aannemer, uitvoerder, projectleider of snoeier/medewerker de inhoud van Handboek bomen interpreteren? In deze training wordt aan de hand van instructies en oefeningen de theoretische inhoud vertaald naar de praktijk. Er wordt inzicht gegeven in de instrumenten (Resultaatmeter en datapaspoort) en er worden veel praktijkvoorbeelden en ervaringen gedeeld. Van uitvraag t/m controle, komen alle aspecten aan bod.

Wat leer je in deze training?

In de 2 daagse training omtrent Handboek Bomen maakt u uitgebreid kennis met de inhoud en de processen die samenhangen met het werken conform Handboek Bomen 2022.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die werkt of gaat werken met het Handboek Bomen, opdrachtgevers die verwijzen naar of gebruik maken van het Handboek Bomen. Maar ook opdrachtnemers die werken met of een opdracht uit moeten voeren conform het Handboek Bomen. Daarnaast geldt deze training als basis vóór de Data Inspecteur Bomen (DIB) training.

Deze training duurt 2 dagen

Dagprogramma

Dag 1:

  • Inleiding, geschiedenis en ontwikkeling, de processen.
  • 1e inzicht in de instrumenten.
  • Inhoud hoofdstuk Snoeien (praktijkoefeningen en excursie).

 

Dag 2:

  • Terugblik op de eerste dag.
  • Vervolg instrumenten: aanmaken projecten en invoeren van data.
  • Inhoud hoofdstukken BVC en Dataregister bomen (Praktijkoefening en excursie)
  • Discussie: wat kan Handboek Bomen voor mij(n) organisatie betekenen.

Overige informatie

Voorkennis/opleiding MBO, kennis van boomverzorging op ETW niveau
Studiemateriaal Lesmap en digitaal studiemateriaal, eventueel een eigen laptop/tablet meenemen
Inclusief Lunch en gebruik van didactisch materiaal
Resultaat Verklaring van deelname
Herkansing N.v.t.
ETW punten
  • Ziekten en aantastingen: 4 punten
  • Snoeien en kroonverankering: 6 punten
  • Boomveiligheid: 6 punten
Mogelijke vervolg trainingen
Trainingen overzicht Klik hier voor terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 420,-