'Invasieve Exoten' - Praktijk Centrum Bomen

‘Invasieve Exoten’

De afgelopen jaren worden we in toenemende mate geconfronteerd met invasieve exoten maar wat zijn invasieve exoten, hoe herken ik ze en wat kan of doe ik ermee?

Voorbeelden zijn er (jammer genoeg) te over: van Amerikaanse rivierkreeft tot Amerikaanse Vogelkers, van Japanse duizendknoop tot halsbandparkiet. Wie komt deze planten en dieren niet tegen. Is hier beleid voor of wetgeving?

Zo kijken we naar de unielijst en Europese wetgeving. Maar vaak belangrijker nog hoe ga ik verspreiding tegen, hoe bestrijd ik ze. Kan en mag alles zomaar of zijn er ook restricties aan verbonden?

Van de lijst zullen we diverse exoten nader bekijken en toelichten, herkennen is het begin van de bestrijding. Veel exoten moeten bij herkenning worden gemeld bij diverse instanties. Zo wordt er een verspreidingsatlas opgesteld en kan er beter worden gemonitord.

Een training die dus niet alleen kijkt naar de bestrijding, maar zeker ook de diepte ingaat wat betreft herkomst en herkenning.

Uiteraard is er tijdens de training voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling van kennis en ideeën, zo kunnen eventuele ervaringen uitgewisseld worden in een open setting.

Wat leer je in deze training?

 • Oorzaak en verspreiding
 • De mogelijke gevolgen
 • Beheersen of bestrijden
 • Herkenning
 • Wetgeving en meldplicht
 • Kenniscentra

 Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met het beheer en/of onderhoud van natuur,  buitengebieden en terreinen.

Deze training duurt 1 dag

Dagprogramma

  • Ochtend:
   • Uitgebreid overzicht van de laatste stand van zaken van invasieve exoten in Europa
   • Wet en regelgeving
   • Herkennen
   • Bestrijden vs beheersen
   • Gevolgen

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Kennis van flora en fauna, European Treeworker, Boomveilighedscontroleur of vergelijkbaar.
Studiemateriaal
 • Uitreikers van Powerpointpresentaties
Inclusief Lunch
Resultaat Verklaring van Deelname ‘Invasieve Exoten’
Herkansing Niet van toepassing
ETW punten
 • Boomveiligheid: 5 punten
 • Ziekten en aantastingen: 3 punten
Mogelijke andere interessante trainingen Ziekten en aantastingen, Wet Natuurbescherming niveau I, II en/of III, Boomveiligheidsinspecteur, Data Inspecteur Bomen, Gecertificeerd Controleur Handboek Bomen
Trainingen overzicht Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 225,-