'NKC 3 - Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm' - Praktijk Centrum Bomen

‘NKC 3 – Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm’

Het vellen van bomen zonder hulpmiddelen is de volgende stap als je vertrouwd bent geraakt met het gebruik van een motorzaag. Het vellen van een boom is een vak. Voordat je ervaring kunt gaan opdoen, is het een logische stap om eerst ‘NKC 1 – Afkorten van liggend hout’ of voorheen de Basistraining ‘Kettingzagen’. In de Basistraining Velling leer je hoe je gecontroleerd en veilig, nagenoeg rechtopstaande bomen tot een diameter van circa 30 cm, kunt vellen.

Het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) is een keurmerk/certificaat dat je kunt behalen door het met goed gevolg afleggen van examens voor kettingzagen. Dit kan tijdens een opleiding of als een opzichzelfstaand examen. Dit certificaat is het bewijs dat de houder kennis en kunde heeft op een uniform vastgesteld niveau. Het NKC wordt uitgegeven en beheerd door Bureau Erkenningen.

PCbomen is een aangesloten exameninstelling met erkende NKC-examinatoren. Kortom, wij zijn er klaar voor om je op de juiste wijze op te leiden!

Er zijn zes trainingen / certificeringen (standaarden):
NKC 1 – Korten van liggend hout
NKC 2 – Afzetten van kleine bomen en struiken
NKC 3 – Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm
NKC 4 – Lichte velling
NKC 5 – Zware velling
NKC 6 (in ontwikkeling) – Stormhout (enkele boom) (huidig PCbomen certificaat)

Iedere certificering bestaat uit een theorie- en praktijktoets!

Theorie

Bevat 30 multiple choice vragen waarvan er minimaal 21 goed moeten zijn.

Vragen hebben betrekking op:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag
 • Wet- en regelgeving

 

Praktijk

Wordt op alle niveaus beoordeeld op:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag

Op alle onderdelen moet een voldoende gescoord zijn.

Wat leer je in deze training?

 • Wet- en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
 • Veiligheidsvoorzieningen, ketting- en onderhoud aan de kettingzaag
 • Toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de praktijk
 • Vel-, uitsnoeitechnieken en werkhouding bij het vellen van bomen tot ca. 30 cm doorsnede
 • Veilig uitvoeren van vel-, uitsnoei- en kortwerkzaamheden aan bomen

Doelgroep

(Semi-)professionele en amateur kettingzaaggebruikers die bomen willen vellen.

Duur van de training

3 dagen

Onderstaand de toets onderdelen bij de praktijk:

Veiligheid

 • Wettelijk verplichte PBM’s op de voorgeschreven wijze gebruiken
 • Een kettingzaag beoordelen op veiligheid (voorzieningen) voor ingebruikname
 • De correcte brandstof en smeermiddelen gebruiken zonder te morsen
 • Veilig en verantwoord werken voor zichzelf, omstanders en zijn omgeving

Onderhoud

 • Slijtageverschijnselen beoordelen
 • Het dagelijks onderhoud (bedrijfsklaar maken) uitvoeren
 • Een zaagketting beoordelen of deze scherp is
 • Een zaagketting vervangen
 • Een zaagketting slijpen

Werken met de kettingzaag

 • De kettingzaag op een veilige wijze starten
 • De kettingzaag rechtshandig gebruiken
 • De kettingzaag op een veilige en ergonomische manier gebruiken
 • De kettingrem voldoende en op de juiste wijze gebruiken
 • Kan noodzakelijk onderhoud tijdens het werk signaleren
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout en afzetten van kleine bomen en struiken
 • Kan de velrichting bepalen
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het vellen van eenvoudige bomenkan veilig gevelde bomen uitsnoeien

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Certificaat ‘Basistraining Kettingzagen’ of ‘NKC 1 – Korten van liggend hout’, een gelijkwaardig certificaat of aantoonbare ervaring.
Studiemateriaal Boek ‘NKC 3 – Vellen zonder hulpmiddelen’
Inclusief Lunch en gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen
Resultaat Bij voldoende resultaat het Nederlands Kettingzaag Certificaat pasje ‘NKC 3  – Vellen zonder hulpmiddelen’
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten Veiligheid werken aan bomen: 24 punten
Mogelijke vervolg trainingen NKC 4 – Lichte velling
Trainingen overzicht Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 595,-