'NKC 4 - Lichte velling TOETSDAG' - Praktijk Centrum Bomen

‘NKC 4 – Lichte velling TOETSDAG’

‘Lichte Velling’ is een certificaat waarbij weer meer competenties vereist zijn dan bij ‘NKC 3 – Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm’. Met name het gebruik van velhulpmiddelen als een velhevel, velwiggen en een handlier zijn competenties die aan dit niveau zijn toegevoegd t.a.v. ‘Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm’ Ook het beoordelen van de zwaarte van de boom (inclusief takmassa), gewichtsverdeling en scheefstand en het nemen van de beslissing om wel of niet te gaan vellen, is een competentie die de certificaathouder beheerst. Heb je al voldoende ervaring op dit laatste niveau dan kun je met behulp van deze TOETSDAG opgaan voor het NKC 4 examen.

Het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) is een keurmerk/certificaat dat je kunt behalen door het met goed gevolg afleggen van examens voor kettingzagen. Dit kan tijdens een opleiding of als een opzichzelfstaand examen. Dit certificaat is het bewijs dat de houder kennis en kunde heeft op een uniform vastgesteld niveau. Het NKC wordt uitgegeven en beheerd door Bureau Erkenningen.

PCbomen is een aangesloten exameninstelling met erkende NKC-examinatoren. Kortom, wij zijn er klaar voor om je op de juiste wijze op te leiden!

Er zijn zes trainingen / certificeringen (standaarden):
NKC 1 – Korten van liggend hout
NKC 2 – Afzetten van kleine bomen en struiken
NKC 3 – Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm
NKC 4 – Lichte velling
NKC 5 – Zware velling
NKC 6 – Vellen Hout Onder Spanning

Iedere certificering bestaat uit een theorie- en praktijktoets (m.u.v. NKC 6)!

Theorie

Bevat 30 multiple choice vragen waarvan er minimaal 21 goed moeten zijn.

Vragen hebben betrekking op:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag
 • Wet- en regelgeving

 

Praktijk

Wordt op alle niveaus beoordeeld op:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag

Op alle onderdelen moet een voldoende gescoord zijn.

Wat valt er binnen deze toetsdag?

 • Kort de puntjes op de i
 • Theorietoets
 • Praktijk zaagtoets

Doelgroep

(Semi-)professionele en amateur kettingzaaggebruikers die bomen op NKC 4 niveau ervaring hebben en het NKC 4 certificaat willen behalen.

Duur van de toetsdag

1 dag

Onderstaand de toets onderdelen bij de praktijk:

Veiligheid

 • Wettelijk verplichte PBM’s op de voorgeschreven wijze gebruiken
 • Een kettingzaag beoordelen op veiligheid (voorzieningen) voor ingebruikname
 • De correcte brandstof en smeermiddelen gebruiken zonder te morsen
 • Veilig en verantwoord werken voor zichzelf, omstanders en zijn omgeving

Onderhoud

 • Slijtageverschijnselen beoordelen
 • Het dagelijks onderhoud (bedrijfsklaar maken) uitvoeren
 • Een zaagketting beoordelen of deze scherp is
 • Een zaagketting vervangen
 • Een zaagketting slijpen

Werken met de kettingzaag

 • De kettingzaag op een veilige wijze starten
 • De kettingzaag rechtshandig gebruiken
 • De kettingzaag op een veilige en ergonomische manier gebruiken
 • De kettingrem voldoende en op de juiste wijze gebruiken
 • Kan noodzakelijk onderhoud tijdens het werk signaleren
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout en afzetten van kleine bomen en struiken
 • Kan de velrichting bepalen
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het vellen van eenvoudige bomen
 • Kan veilig gevelde bomen uitsnoeien
 • Kan vasthangende bomen loswerken
 • Kan (vel)hulpmiddelen op de juiste wijze toepassen
 • Kan problemen op een veilige wijze oplossen

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Ervaring op NKC 4 – Lichte velling niveau met voldoende kennis en ervaring op de onderdelen omschreven in het “programma” van deze NKC 4 Lichte velling toetsdag.
Studiemateriaal Boek ‘NKC 4 – Lichte velling’, deze wordt van te voren toegestuurd per post en de inhoud dient op de toetsdag bekend te zijn bij de deelnemer.
Inclusief Lunch en gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen (indien niet zelf beschikbaar) + NKC 4 boek + verzendkosten
Resultaat Bij voldoende resultaat het Nederlands Kettingzaag Certificaat pasje ‘NKC 4 – Lichte velling’
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten Veiligheid werken aan bomen: 8 punten
Mogelijke vervolg trainingen NKC 5 – Zware Velling
Trainingen overzicht Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 295,-