'NKC 4 - Lichte velling' - Praktijk Centrum Bomen

‘NKC 4 – Lichte velling’

‘Lichte Velling’ is een certificaat waarbij weer meer competenties vereist zijn dan bij ‘NKC 3 – Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm’. Met name het gebruik van velhulpmiddelen als een velhevel, velwiggen en een handlier zijn competenties die aan dit niveau zijn toegevoegd t.a.v. ‘Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm’ Ook het beoordelen van de zwaarte van de boom (inclusief takmassa), gewichtsverdeling en scheefstand en het nemen van de beslissing om wel of niet te gaan vellen, is een competentie die de certificaathouder beheerst. Na deze training en het opdoen van de nodige oefening, ben je toe aan de volgende stap: een training voor het vellen van complexe bomen (‘NKC 5 – Zware velling’).

Het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) is een keurmerk/certificaat dat je kunt behalen door het met goed gevolg afleggen van examens voor kettingzagen. Dit kan tijdens een opleiding of als een opzichzelfstaand examen. Dit certificaat is het bewijs dat de houder kennis en kunde heeft op een uniform vastgesteld niveau. Het NKC wordt uitgegeven en beheerd door Bureau Erkenningen.

PCbomen is een aangesloten exameninstelling met erkende NKC-examinatoren. Kortom, wij zijn er klaar voor om je op de juiste wijze op te leiden!

Er zijn zes trainingen / certificeringen (standaarden):
NKC 1 – Korten van liggend hout
NKC 2 – Afzetten van kleine bomen en struiken
NKC 3 – Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm
NKC 4 – Lichte velling
NKC 5 – Zware velling
NKC 6 – Vellen Hout Onder Spanning

Iedere certificering bestaat uit een theorie- en praktijktoets (m.u.v. NKC 6)!

Theorie

Bevat 30 multiple choice vragen waarvan er minimaal 21 goed moeten zijn.

Vragen hebben betrekking op:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag
 • Wet- en regelgeving

 

Praktijk

Wordt op alle niveaus beoordeeld op:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag

Op alle onderdelen moet een voldoende gescoord zijn.

Wat leer je in deze training?

 • Wet- en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
 • Veiligheidsvoorzieningen, ketting- en onderhoud aan de kettingzaag
 • Toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de praktijk
 • Vel-, uitsnoeitechnieken en werkhouding bij het vellen van bomen tot ca. 30 cm doorsnede
 • Veilig uitvoeren van vel-, uitsnoei- en kortwerkzaamheden aan bomen

Doelgroep

(Semi-)professionele en amateur kettingzaaggebruikers die bomen willen vellen.

Duur van de training

4 dagen

Onderstaand de toets onderdelen bij de praktijk:

Veiligheid

 • Wettelijk verplichte PBM’s op de voorgeschreven wijze gebruiken
 • Een kettingzaag beoordelen op veiligheid (voorzieningen) voor ingebruikname
 • De correcte brandstof en smeermiddelen gebruiken zonder te morsen
 • Veilig en verantwoord werken voor zichzelf, omstanders en zijn omgeving

Onderhoud

 • Slijtageverschijnselen beoordelen
 • Het dagelijks onderhoud (bedrijfsklaar maken) uitvoeren
 • Een zaagketting beoordelen of deze scherp is
 • Een zaagketting vervangen
 • Een zaagketting slijpen

Werken met de kettingzaag

 • De kettingzaag op een veilige wijze starten
 • De kettingzaag rechtshandig gebruiken
 • De kettingzaag op een veilige en ergonomische manier gebruiken
 • De kettingrem voldoende en op de juiste wijze gebruiken
 • Kan noodzakelijk onderhoud tijdens het werk signaleren
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout en afzetten van kleine bomen en struiken
 • Kan de velrichting bepalen
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het vellen van eenvoudige bomen
 • Kan veilig gevelde bomen uitsnoeien
 • Kan vasthangende bomen loswerken
 • Kan (vel)hulpmiddelen op de juiste wijze toepassen
 • Kan problemen op een veilige wijze oplossen

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Affiniteit met machines.
Studiemateriaal Boek ‘NKC 4 – Lichte velling’
Inclusief Lunch en gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen
Resultaat Bij voldoende resultaat het Nederlands Kettingzaag Certificaat pasje ‘NKC 4 – Lichte velling’
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten Veiligheid werken aan bomen: 32 punten
Mogelijke vervolg trainingen NKC 5 – Zware Velling
Trainingen overzicht Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 825,-