'NKC 5 - Zware velling TOETSDAG' - Praktijk Centrum Bomen

‘NKC 5 – Zware velling TOETSDAG’

Het vellen van complexe, bijvoorbeeld zware, grote en/of scheefstaande bomen is werk voor ervaren vaklieden. Heb je voldoende ervaring en kennis opgedaan dan kun je ervoor kiezen om niet de NKC 5 training te volgen en af te sluiten met een toets maar direct voor de NKC 5 – Zware velling toetsdag te gaan.

Het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC) is een keurmerk/certificaat dat je kunt behalen door het met goed gevolg afleggen van examens voor kettingzagen. Dit kan tijdens een opleiding of als een opzichzelfstaand examen. Dit certificaat is het bewijs dat de houder kennis en kunde heeft op een uniform vastgesteld niveau. Het NKC wordt uitgegeven en beheerd door Bureau Erkenningen.

PCbomen is een aangesloten exameninstelling met erkende NKC-examinatoren. Kortom, wij zijn er klaar voor om je op de juiste wijze op te leiden!

Er zijn zes trainingen / certificeringen (standaarden):
NKC 1 – Korten van liggend hout
NKC 2 – Afzetten van kleine bomen en struiken
NKC 3 – Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm
NKC 4 – Lichte velling
NKC 5 – Zware velling
NKC 6 – Vellen Hout Onder Spanning

Iedere certificering bestaat uit een theorie- en praktijktoets (m.u.v. NKC 6)!

Theorie

Bevat 30 multiple choice vragen waarvan er minimaal 21 goed moeten zijn.

Vragen hebben betrekking op:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag
 • Wet- en regelgeving

 

Praktijk

Wordt op alle niveaus beoordeeld op:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag

 

Op alle onderdelen moet een voldoende gescoord zijn.

Wat valt er binnen deze toetsdag?

 • Kort worden de puntjes op de i doorgenomen
 • Theorietoets
 • Praktijktoets

Doelgroep

(Semi-)professionele kettingzaaggebruikers die grote, complexe bomen kunnen vellen en graag op willen gaan voor het NKC 5 certificaat.

Duur van de toetsdag

1 dag

Onderstaand de toets onderdelen bij de praktijk:

Veiligheid

 • Wettelijk verplichte PBM’s op de voorgeschreven wijze gebruiken
 • Wen kettingzaag beoordelen op veiligheid (voorzieningen) voor ingebruikname
 • De correcte brandstof en smeermiddelen gebruiken zonder te morsen
 • Veilig en verantwoord werken voor zichzelf, omstanders en zijn omgeving

Onderhoud

 • Slijtageverschijnselen beoordelen
 • Het dagelijks onderhoud (bedrijfsklaar maken) uitvoeren
 • Een zaagketting beoordelen of deze scherp is
 • Een zaagketting vervangen
 • Een zaagketting slijpen

Werken met de kettingzaag

 • De kettingzaag op een veilige wijze starten
 • De kettingzaag rechtshandig gebruiken
 • De kettingzaag op een veilige en ergonomische manier gebruiken
 • De kettingrem voldoende en op de juiste wijze gebruiken
 • Kan noodzakelijk onderhoud tijdens het werk signaleren
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout en afzetten van kleine bomen en struiken
 • Kan de velrichting bepalen
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het vellen van eenvoudige bomen
 • Kan veilig gevelde bomen uitsnoeien
 • Kan vasthangende bomen loswerken
 • Kan (vel)hulpmiddelen op de juiste wijze toepassen
 • Kan problemen op een veilige wijze oplossen
 • Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het vellen van bomen met een diameter die groter is dan de zaagbladlengte

Overige informatie

Voorkennis/opleiding NKC 4 –  Lichte velling (voorheen Basistraining ‘Velling’) met voldoende kennis en ervaring op de onderdelen omschreven in het “programma” van deze NKC 5 zware velling toets dag.
Studiemateriaal Boekje NKC 5 – Zware velling, deze wordt van te voren toegestuurd per post en de inhoud dient op de toets dag bekend te zijn bij de deelnemer.
Inclusief Lunch en gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen (indien niet zelf beschikbaar) + boek NKC 5 inclusief versturen.
Resultaat Bij voldoende resultaat het Nederlands Kettingzaag Certificaat  pasje ‘NKC 5 – Zware velling’
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele NKC  5 training voor het behalen hiervan.
ETW punten Veiligheid werken aan bomen: 8 punten
Mogelijke vervolg trainingen NKC 6 – Vellen Hout Onder spanning
Trainingen overzicht Klik hier om terug te  gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 305,-