'Omgaan met Agressie' - Praktijk Centrum Bomen

‘Omgaan met Agressie’

Hoe kunt u agressie voorkomen en hoe handelt u effectief en veilig bij verschillende vormen van agressie? Emoties zijn welkom, agressie niet. Werken in de ‘buiten ruimte’ gaat hand in hand met contact met medeburgers. Vaak blijft het niet bij vriendelijke communicatie. Verbale agressie en daaruit voortkomende conflicten komen op grote schaal voor. De mondigheid van de burger is toegenomen en het gebruik van social media wordt niet geschuwd. Agressie, grensoverschrijdend gedrag en conflicten kunnen diepe sporen nalaten bij betrokkenen. Deze training is erop gericht om medewerkers te leren hoe zij zichzelf veilig kunnen stellen indien nodig, regie leren nemen in gesprek en mentaal veerkrachtiger. Dat leidt tot meer veiligheid en rust op de werkvloer.

Wat komt er aan bod?

 • Agressie op de werkvloer, hoe dan?
 • Agressie, een instrument
 • Agressie en onmacht
 • Mentale- fysieke impact en veerkracht
 • Veilig stellen of gesprek aangaan?
 • Gesprekstechnieken
 • Nazorg, van groot belang

Doelgroep

Iedereen die werkt in de ‘buitenruimte’ van uitvoerend, klachten/meldingenbeheer, leiding geeft of op andere manier te maken heeft met medeburgers.

Deze training duurt 1 dag.

Dagprogramma

 • Opbouw training: op basis van vooraf besproken doelen
 • Aandacht voor: het thema agressie in het algemeen en aanleidingen tot agressie
 • Heel belangrijk: de leerdoelen koppelen aan de ervaringen van de deelnemers zoals zij agressie hebben ervaren. Praktijkvoorbeelden van deelnemers komen aan de orde.
 • Belangrijke onderwerpen: hoe bouwt agressie zich op en hoe ontstaat acute agressie. Daaropvolgend de-escalatietechnieken en jezelf in veiligheid brengen.
 • Wat zijn de mentale en fysieke effecten van agressie? Wat kunt u doen voor optimale veiligheid en verminderen van stressniveau.

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Er is geen voorkennis/opleiding vereist
Studiemateriaal n.v.t.
Inclusief Lunch
Resultaat Verklaring van deelname: “Omgaan met Agressie”
Herkansing n.v.t.
ETW punten Veiligheid bij werken aan bomen: 8 punten
Mogelijke vervolg trainingen Omgaan met publiek, commercieel communiceren
Trainingen overzicht Klik hier voor terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs € 225,-