'Omgaan met Agressie' - Praktijk Centrum Bomen

‘Omgaan met Agressie’

Hoe kunt u agressie voorkomen en hoe handelt u effectief en veilig bij verschillende vormen van agressie? Emoties zijn welkom, agressie niet. Deze training is erop gericht om medewerkers mentaal te wapenen. Hoe beter de medewerker mental gewapend zijn, des te effectiever zij kunnen communiceren. Werken in de ‘groene ruimte’ gaat hand in hand met contact met medeburgers. Vaak blijft het niet bij vriendelijke communicatie. Verbale agressie en daaaruit voortkomende conflicten komen op grote schaal voor. Conflicten van agressieve aard laten diepe sporen achter bij bestrokkenen.

Wat komt er aan bod?

 • Wat is agressie?
 • Soorten agressie
 • Agressieontwikkeling, proces.
 • Herkennen van fases in agressieontwikkeling.
 • Organisatiebeleid en aanpak/protcol
 • Voorkomen van agressie een werkvoorbereiding
 • ‘Echte’ agressie situaties met behulp van een acteur

 

Doelgroep

Iedereen die werkt met opdrachtgevers, klanten of andere belanghebbenden van de ‘buiten ruimte’.

Deze training duurt 1 dag.

Dagprogramma

 • Opbouw training: op basis van vooraf besproken doelen
 • Aandacht voor: het thema agressie in het algemeen en aanleidingen tot agressie
 • Heel belangrijk: de leerdoelen koppelen aan de ervaringen van de deelnemers zoals zij agressie hebben ervaren. Praktijkvoorbeelden van deelnemers komen aan de orde.
 • Belanrijke onderwerpen: hoe bouwt agressie zich op en hoe ontstaat acute agressie. Daaropvolgend de-escalatietechnieken en jezelf in veiligheid brengen.
 • Was zijn de mentale en fysieke effecten van agressie? Wat kunt u doen voor optimale veiligheid en verminderen van stressniveau.

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Er is geen voorkennis/opleiding vereist
Studiemateriaal n.v.t.
Inclusief Lunch
Resultaat Verklaring van deelname: “Omgaan met Agressie”
Herkansing n.v.t.
ETW punten Veiligheid bij werken aan bomen: 8 punten
Mogelijke vervolg trainingen Omgaan met publiek, commercieel communiceren
Trainingen overzicht Klik hier voor terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs € 275,-