'Opzichter Uitvoerder Openbare ruimte (OUO)' - Praktijk Centrum Bomen

‘Opzichter Uitvoerder Openbare ruimte (OUO)’

Als opzichter/uitvoerder openbare ruimte houd je, je bezig met projecten in de openbare buitenruimte. Dit kunnen groene of civiel technische projecten zijn die gaan over de aanleg, het onderhoud en beheer van de buitenruimte.

Het is een combinatie van voorbereidend bureauwerk en leidinggeven aan uitvoerend buitenwerk. Als opzichter/uitvoerder ben jij het aanspreekpunt voor de opdrachtgevers. Opdrachten vertaal jij weer naar jouw medewerkers en aannemers en je houdt toezicht dat deze worden uitgevoerd binnen de gestelde tijd en het afgesproken budget.

Wat leer je in deze training?

 • Modele 1: Basis kennis
 • Module 2: Werk voorbereiding
 • Module 3: Uitvoering en oplevering
 • Afsluitend examen

Doelgroep

Opzichter en/of uitvoerder

Deze training duurt 6,5 dagen + 0,5 dag examen

Dagprogramma

Dag 1 en 2:

 • Basiskennis contracten aanbestedingsproces
 • Basiskennis bestekken RAW systematiek en beeldbestekken
 • Basiskennis projectmatig werken
 • Basiskennis kwaliteitsplan
 • Basiskennis V&G plan
 • UAV en UAV-gc 2005

 

Dag 3 en 4:

 • Kwaliteitsplan opstellen
 • Algemeen tijdschema
 • Bestek tekst
 • Risicomanagement
 • Planning
 • Deelopdrachten

 

Dag 5, 6 en 7:

 • Directievoering
 • Bestekadministratie
 • Start werkbespreking
 • Bouwvergaderingen
 • Verslaglegging
 • Meer- minderwerk
 • Bestekswijzigingen

 

Dag 7 (middag): Afsluitend examen ‘Opzichter Uitvoerder Openbare ruimte’

 • Casus toets

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Geen
Studiemateriaal
 • Uitreikers van PowerPointpresentaties
 • Toegang tot didactisch materiaal op het internet
Inclusief Lunch, Examen
Resultaat Bij voldoende resultaat het certificaat: ‘Opzichter Uitvoerder Openbare ruimte’.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten
 • Anatomie en fysiologie 7 punten
 • Groeiplaats en bodem 7 punten
 • Ziekten en aantastingen 7 punten
 • Snoeien en kroonverankering 7 punten
 • Boomveiligheid 7 punten
 • Veiligheid werken aan bomen 7 punten
 • Bomen en wet 7 punten
 • Boombescherming 7 punten
Mogelijke vervolg trainingen Projectleider Buitenruimte
Trainingen overzicht Klik hier voor terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs € 2.765,-