Opzichter Uitvoerder Openbare ruimte - Praktijk Centrum Bomen

Opzichter Uitvoerder Openbare ruimte

Maatwerk, speciale en exclusieve diensten

Meer informatie?

Praktijk Centrum Bomen (PCbomen) verzorgt niet alleen opleidingen die specifiek op bomen gericht zijn. De opleiding ‘Opzichter Uitvoerder Openbare ruimte’ heeft raakvlak met bomen maar richt zich op de totale buitenruimte.

Netwerk
De trainers van de opleiding ‘Opzichter Uitvoerder Openbare ruimte’ hebben ruimschoots ervaring bij het begeleiden van grote projecten in de buitenruimte op het gebied van aanleg, onderhoud en beheer. Door gebruik te maken van de expertise in het netwerk van PCbomen kunnen we een praktijkgerichte opleiding aanbieden voor de opzichter/uitvoerder in de buitenruimte.

Opzichter/uitvoerder
Als opzichter/uitvoerder openbare ruimte houd je, je bezig met projecten in de openbare buitenruimte. Dit kunnen groene of civiel technische projecten zijn die gaan over de aanleg, het onderhoud en beheer van de buitenruimte. Het is een combinatie van voorbereidend bureauwerk en leidinggeven aan uitvoerend buitenwerk. Als opzichter/uitvoerder ben jij het aanspreekpunt voor de opdrachtgevers. Opdrachten vertaal jij weer naar jouw medewerkers en aannemers en houd je toezicht dat deze worden uitgevoerd binnen de gestelde tijd en het afgesproken budget.

Modulen
De 7-daagse cursus bestaat uit drie modulen. De eerste twee dagen staan in het teken van basiskennis op het gebied van contracten, aanbestedingen, borging van kwaliteit en veiligheid. De deelnemer wordt met name binnen het werkveld van de RAW-systematiek inclusief de UAV geschoold.

De tweede module bestaat uit eveneens twee dagen. Tijdens deze module staat de werkvoorbereiding centraal; schrijven en opstellen van plannen, risicomanagement, planning en deelopdrachten. Kortom hoe vertaal je een opdracht naar een concreet uitvoeringsplan.

Tijdens de laatste 3,5 dag wordt uitgelegd hoe er door de opzichter/uitvoerder gehandeld dient te worden tijdens de uitvoering en oplevering. De onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: directievoering, bestekadministratie, start- en bouwvergaderingen, verslaglegging, meer- en minderwerk en bestekwijzigingen.

Tot slot wordt er een examen afgelegd in de vorm van een casustoets.

Praktijk
Door het volgen van deze opleiding wordt de deelnemers ingewerkt of bijgeschoold voor het omgaan met bestekswerkzaamheden die in de openbare ruimte plaatsvinden. Voor zowel directievoerders, opdrachtgevers en aannemers is het een verhelderende training die direct kan worden toegepast in het werkveld.