'Plantenkennis' - Praktijk Centrum Bomen

‘Plantenkennis’

Je bent werkzaam in de openbare ruimte en wilt alles op orde hebben. Hoe herken je nou wat onkruid is en wat niet? Je gaat aan de slag in de openbare ruimte om het onkruid te bestrijden, maar hoe herken je nou wat er wel uit moet en wat niet? De training plantenkennis, ook wel sortimenskennis, verdeeld zich in zomerkenmerken en winterkenmerken. Wellicht voor de hand liggend, maar zijn er data in de zomerperiode dan zullen deze kenmerken behandeld worden en vice versa. Tijdens deze training richten we ons op circa 125 soorten die het meest voorkomen in de groenvoorziening. We behandelen heesters, bosplantsoen, bomen en vaste planten.

Wat leer je in deze training?

  • Namen en families van plantmateriaal bepalen
  • Verbanden leggen tussen de verschillende families
  • Belangrijke eigenschappen van verschillende soorten benoemen
  • Herkenning van circa 125 meest voorkomende soorten

 Doelgroep

Iedereen die werkzaam is in de openbare ruimte en te maken heeft met her herkennen of bestrijden van de diverse planten/het sortiment.

Schep in de aarde

Deze training bestaat uit 2 x 2 dagen verdeeld over 2 per periodes (2 dagen in de zomerperiode en 2 dagen in de winterperiode)

Voor elke periode kan apart ingeschreven worden. Het is dus ook mogelijk om alleen de voor de zomerperiode of de winterperiode in te schrijven.

Dagprogramma

  • Namen en families van plantmateriaal bepalen
  • Verbanden zien tussen de verschillende families
  • Belangrijke eigenschapppen van verschillende soorten bepalen
  • Excursie

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Geen
Studiemateriaal Uitreikers van Powerpointpresentaties
Inclusief Lunch
Resultaat Verklaring van Deelname ‘Plantenkennis’
Herkansing Niet van toepassing
ETW punten Anatomie en Fysiologie: 16 punten per 2 dagen
Mogelijke andere interessante trainingen Ziekten en aantastingen, Wet Natuurbescherming niveau I, II en/of III, Boomveiligheidsinspecteur, Invasieve exoten
Trainingen overzicht Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 495,- (per 2 dagen)