'Directie en toezicht met UAV' voorheen Toezichthouder (bomen, civiel, groen) - Praktijk Centrum Bomen

‘Directie en toezicht met UAV’ voorheen Toezichthouder (bomen, civiel, groen)

In de projecten ben je de “ogen en oren” van de directievoerder. Zo ben je deelnemer/notulist aan de bouw- en Nutsvergaderingen, je beoordeelt de verwerkte hoeveelheden en meer- en minderwerk. Je bent het eerste aanspreekpunt voor aannemers, gebruikers en bewoners.

De deelnemer leert de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer bij directievoering. De deelnemer kan zijn/haar rol als toezichthouder tijdens de directievoering uitvoeren. Ook kan de deelnemer de UAV 2012 praktisch toepassen op het werk.

Aan het einde van de vierde lesdag is er een toetsmoment. De bedoeling van de toets is dat de gehele groep, immers in het werkveld werk je ook nooit alleen, deze gezamenlijk maakt. De cursusleider ziet erop toe dat één ieder zijn of haar steentje bijdraagt.

Wat leer je in deze training?

 • Contractvormen op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor werken (UAV 2012)
 • Uitgangspunten RAW-systematiek
 • Lezen en begrijpen van een RAW-bestek
 • Uitgangspunten van een contract onder UAV
 • Werken met de UAV 2012

Iedere lesdag zal er uiteraard ook een stuk communicatie en belang hebbende partijen aanbod komen, dit loopt dwars door alle onderdelen.

Doelgroep

Voor diegenen die actief zijn als opzichter/toezichthouder/uitvoerder in de buitenruimte.

Deze training duurt 4 dagen

Dagprogramma

Dag 1:

 • Bestekken RAW systematiek
  • Wat is een bestek
  • Hoe zit een bestek in elkaar (deel 0, 1, 2 en 3)
   • Bestekkosten, staartposten
  • Standaard RAW
 • Verantwoordelijkheden
  • Opdrachtgeven vs opdrachtnemer
  • Opdrachtvormen
   • Traditioneel
   • Frequentie
   • Bestelbestek
   • En andere

 

Dag 2:

 • Functies van een RAW bestek
 • Onderdelen van een bestek
  • Verrekenbaar / niet verrekenbaar
  • Communicatieplan
  • Tijschema

 

Dag 3:

 • Bestekadministratie
  • Verslaglegging
   • Start werkbespreking
   • Bouwvergaderingen (hierin worden o.a. Arbo en Veiligheid benoemd)
  • Dagboek, weekstaten, termijnstaten
  • Onwerkbaar weer
  • Opnemen productie
  • Arbo en Veiligheid op en gedurende het werk

 

Dag 4:

 • Bestekadministratie (vervolg)
  • Opleveren per termijn
  • Opleveren werk
  • Meer / minder werk
  • Bestekwijzigingen
  • Termijnstaten
 • Afsluitende toets

Overige informatie

Voorkennis/opleiding
 • Deelnemer beschikt over de basis vakkennis
 • De training heeft de focus op het toezichthouden
Studiemateriaal
 • Uitreikers van PowerPointpresentaties
 • Toegang tot didactisch materiaal op het internet
Inclusief Lunch, Examen
Resultaat Bij voldoende resultaat het certificaat: ‘Toezichthouder (bomen, civiel, groen)’.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten
 • Veiligheid bij werken aan bomen: 8 punten
 • Boombescherming: 24 punten
Mogelijke vervolg trainingen Opzichter Uitvoerder Openbareruimte (OUO)
Trainingen overzicht Klik hier voor terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs € 1.580,- (inclusief examen)

LET OP, schrijft u zich in 2023 in voor een training met uitvoerdata in 2024? Dan zullen wij een ander tarief hanteren dan u bij de inschrijving te zien krijgt.
Alle trainingen die in 2024 plaatsvinden zullen gefactureerd worden tegen het nieuwe tarief à € 1.580,- (inclusief examen).