'Veilig Werken Langs De Weg' - Praktijk Centrum Bomen

‘Veilig Werken Langs De Weg’

Werkzaamheden langs of op de weg kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. Het is daarom van belang dat je de risico’s weet te beperken voor zowel jezelf als de weggebruiker.

Herkennen en bewustwording van de risico’s tijdens het werken langs of op de weg en de daarbij behorende wegafzettingen en de regelgeving komt aan bod.

We beperken ons tot werkzaamheden binnen en buiten de bebouwde kom (geen snelwegen).

Wat leer je in deze training?

  • Relevante theorie van de Wegenverkeers- en Arbowet
  • Welke signaalkleding (veiligheidskleding) benodigd is aan de hand van de nieuwe richtlijnen
  • CROW richtlijn bij het werken langs de weg (gedragsnormen) (laatste versie 2020)
  • Werken vanuit een stappenplan, van tekening tot uitvoering (Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96b – 2020)
  • Verkeersbegeleidende maatregelen treffen, het goed en veilig op- en afbouwen van afzetmaterialen

Doelgroep

Een ieder die werkzaamheden langs of op de weg uitvoert.

Mannen bezig met onderhoud Kroezeboom

Duur van de training

1 dag

Dagprogramma

  • Wegenverkeerswet en Arbowet (relevante theorie)
  • Signaalkleding (veiligheidskleding) volgens de nieuwe richtlijnen
  • CROW richtlijn bij het werken langs de weg (gedragsnormen) (laatste versie 2020)
  • Werken vanuit een stappenplan, van tekening tot uitvoering (Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96b – 2020)
  • Verkeersbegeleidende maatregelen treffen, het goed en veilig op- en afbouwen van afzetmaterialen

Overige informatie

Overige informatie:
Voorkennis/opleiding Géén vooropleiding vereist
Studiemateriaal Instructieboekje
Inclusief Lunch en gebruik van materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen
Resultaat Bij voldoende resultaat het certificaat ‘Veilig Werken Langs De Weg’
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten Veiligheid bij werken aan bomen: 8 punten
Mogelijke vervolg trainingen N.v.t.
Trainingen overzicht Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Kosten € 230,-