'Wet Natuurbescherming Groenspecialisten Niveau I Hercertificering' - Praktijk Centrum Bomen

‘Wet Natuurbescherming Groenspecialisten Niveau I Hercertificering’

Iedereen die buiten aan het werk is heeft te maken met de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en faunawet). Hier hebben we dus elke dag mee te maken als groenvoorziener, boomverzorger, hovenier maar ook als agrariër, bouwvakker en kantonnier. Binnen de Wet natuurbescherming zijn veel planten en dieren beschermd. Maar dit wil niet zeggen dat we niet meer kunnen en/of mogen werken. Het behaalde certificaat is 5 jaar geldig. Hercertificeren is belangrijk om bij te blijven en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wat leer je in deze training?

 • Laatste ontwikkelingen
 • Vragen en ervaringen
 • Korte herhaling van de wettelijke achtergrond en inhoud van de Wet natuurbescherming
 • Het gebruik van de gedragscodes:
  • Interprovinciaal Overleg (IPO), provinciale infrastructuur
  • Stadswerk, bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen
  • Stadswerk, ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
  • VBNE, bosbeheer

Doelgroep

Iedere houder van een WNB niveau I certificaat die het certificaat wil verlengen.

Deze training duurt 0,5 dag

Dagprogramma

 • Wettelijk kader van de Wet natuurbescherming
 • De verboden uit de Wet natuurbescherming
 • Vrijstelling, gebruik gedragscode of ontheffing
 • Hoe zorgvuldig te handelen bij werkzaamheden
 • Beschermde soorten en hun beschermde status

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Geldig WNB Niveau I certificaat is vereist.
Studiemateriaal Lesboek ‘Wet Natuurbescherming’
Inclusief Gebruik van didactisch materiaal.
Resultaat Bij deelname het Certificaat ‘Hercert. Wet Natuurbescherming voor Groenspecialisten Niveau I’. Hiermee kun je aantonen dat je voldoende geschoold bent om werk uit te voeren volgens de diverse gedragscodes.
Herkansing N.v.t.
ETW punten Bomen en wet: 4 punten
Mogelijke vervolg trainingen Wet Natuurbescherming voor Groenspecialisten Niveau II
Overzicht trainingen Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 140,-