'Wet Natuurbescherming Groenspecialisten Niveau III Hercertificering' - Praktijk Centrum Bomen

‘Wet Natuurbescherming Groenspecialisten Niveau III Hercertificering’

Als bedrijfsleider, beheerder of werkvoorbereider moet je werkzaamheden in de buitenruimte voorbereiden, managen en aanbesteden. Hierbij dien je rekening te houden met de regels van de Wet Natuurbeheer (voorheen Flora- en faunawet). Je dient op deskundige en juiste wijze om te gaan met de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van flora en fauna.

Je leert de Wet Natuurbescherming toe te passen bij planvorming, op te nemen in contracten en bij het maken van een ecologisch werkprotocol. De risico’s van de Wet Natuurbescherming kun je zo goed managen. Het behaalde certificaat is 5 jaar geldig. Hercertificeren is belangrijk om bij te blijven en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wat leer je in deze training?

 • Laatste ontwikkelingen
 • Vragen en ervaringen
 • Korte herhaling van de wettelijke achtergrond en inhoud van de Wet natuurbescherming
 • Het gebruik van de gedragscodes:
  • Stadswerk: Gedragscode Soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling (RO) of inrichting en Bestendigbeheer (BB)of onderhoud
  • Provincies: Gedragscode Provinciale Infrastructuur. Bestemd voor bestendigbeheer en onderhoud en kleinschalige ruimtelijke ingrepen
  • VBNE: Gedragscode soortenbescherming bosbeheer
  • Hoe kan ik zorgvuldig handelen van werkzaamheden binnen de Wet Natuurbescherming borgen in contracten (standaard RAW 2010)
  • Wanneer werk ik met een vrijstelling, gedragscode of ontheffing

Doelgroep

Iedere houder van een WNB niveau III certificaat die het certificaat wil verlengen.

Deze training duurt 1 dag

Programma

 • Wettelijk kader van de Wet Natuurbescherming
 • De verboden uit de Wet Natuurbescherming
 • Vrijstelling, gebruik gedragscode of ontheffing
 • Hoe zorgvuldig te handelen bij werkzaamheden
 • Plan van aanpak Wet Natuurbescherming
 • Standaard RAW 2015
 • Borging in contracten
 • Communicatie en werkprocessen
 • Aantoonbaar zorgvuldig handelen in een ecologisch werkprotocol

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Geldig WNB Niveau III certificaat is vereist.
Studiemateriaal Lesboekje ‘Wet Natuurbescherming’
Inclusief Lunch, gebruik van didactisch materiaal en examen.
Resultaat Bij voldoende resultaat het Certificaat ‘Hercert. Wet Natuurbescherming voor Groenspecialisten Niveau III’. Hiermee kun je aantonen dat je voldoende geschoold bent om werk uit te voeren volgens de diverse gedragscodes en dat je deze kunt borgen in RAW contracten.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor de vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten Bomen en wet: 8 punten
Mogelijke vervolg trainingen
Overzicht trainingen Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: € 220,-