'Controleur Handboek Bomen (Resultaatsmeter)' - Praktijk Centrum Bomen

‘Controleur Handboek Bomen (Resultaatsmeter)’

Inmiddels is het door Norminstituut Bomen ontwikkelde “Handboek Bomen” steeds meer een standaard voor opdrachtgevers en -nemers. In dit handboek staan kwaliteitseisen voor werkzaamheden met bomen beschreven. Veel gemeenten en andere opdrachtgevers verwijzen naar en verklaren deze richtlijnen van toepassing binnen hun uitvraag. Hoe kan ik nu controleren of de werkzaamheden worden uitgevoerd conform deze uitvraag? Hiervoor is door het Norminstituut Bomen de Resultaatsmeter ontwikkeld. Met deze Resultaatsmeter is het mogelijk om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te meten en registreren. Om te mogen werken met de Resultaatsmeter is het nodig om gecertificeerd te worden als Controleur Handboek Bomen (CHB).
Als CHB ben je in staat om metingen aan te maken,  uit te voeren en in staat om de resultaten te interpreteren.

Wat leer je in deze training?

  • Opfrissen van procedures bij het werken volgens Handboek Bomen
  • Opfrissen van kennis betreft de hoofdstukken 8, 9, 10 en 14 (Snoeien, BVC en Dataregistratie)
  • Werken met de Resultaatsmeter
  • Examentraining Controleur Handboek Bomen

 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die het certificaat Controleur Handboek Bomen wil behalen en al in het bezit is van het certificaat Data Inspecteur Bomen.

LET OP: Vóór het examen CHB is het verplicht om het certificaat Data Inspecteur Bomen (DIB) te hebben behaald!

Deze training duurt 2 dagen.

Daarnaast een extern 2,5 uur durend examen (door Norm Instituutbomen)

Programma

 

Dag 1:

 • De functionaliteiten van de Resultaatsmeter
 • Toepassen van het Datapaspoort in de Resultaatsmeter
 • Projecten binnen de Resultaatsmeter aanmaken en instellen
 • Eerste oefening met de Resultaatsmeter

 

Dag 2:

 • Behandeling huiswerkopdrachten
 • Praktijkoefeningen uitvoeren van een meting bij een object
 • Invoeren van resultaten in de resultaatsmeter
 • Examenoefeningen

Overige informatie

Voorkennis/opleiding Het certificaat Data Inspecteur Bomen (DIB)
Studiemateriaal Syllabus, digitaal studiemateriaal, een eigen laptop/tablet meenemen met daarop de browser Google Chrome en internet toegang. Indien mogelijk mobiel internet toegang.
Inclusief Lunch en gebruik van de Resultaatsmeter
Resultaat Na het behalen van het landelijke examen “Controleur Handboek Bomen” door het Norminstituut Bomen wordt je ingeschreven in het landelijk registratiesysteem en ben je Gecertificeerd en bevoegd Controleur Handboek Bomen. Het examen is niet inbegrepen bij deze training. U zult zich hiervoor zelf bij het NIB moeten aanmelden.
Herkansing Een deelnemer die nog niet voldoende scoort voor vereiste competenties van het certificaat kan zich opnieuw inschrijven voor (een deel of) de hele training voor het behalen hiervan.
ETW punten Snoeien en kroonverankering: 8 punten, Ziekten en aantastingen: 8 punten
Mogelijke vervolg trainingen N.V.T.
Trainingen overzicht Klik hier voor terug te gaan naar het trainingen overzicht

Prijs: