European Treeworker opleiding volgen?

European Treeworker

Meer informatie?

PCbomen verzorgt een European Treeworker (ETW)-opleiding die deelnemers optimaal voorbereidt op het ETW- examen.

Definitie van een European Treeworker
European Tree Workers voeren werkzaamheden uit aan en in bomen met als doel deze gezond en veilig te houden. Ze werken op basis van hun kennis van boomverzorging en houden rekening met zaken aangaande natuurbehoud, milieubescherming en veiligheidsvoorschriften. Het uitvoeren van boomverzorgingswerkzaamheden vereist grondige en hooggekwalificeerde training met speciale aandacht voor veiligheid op het werk. Boomonderhoud omvat o.a. het planten, verplanten, inspecteren, onderhouden en verwijderen van bomen voor/door een uitvoerende medewerker.

Ervaring
De trainers van PCbomen hebben niet alleen zeer ruime ervaring in de boomverzorging zelf, maar ook in het opleiden van ETW’ers. Door gebruik te maken van deze ervaring, hebben zij een opleiding ontwikkeld waarbij de praktijk van de boomverzorger de basis vormt voor de weg naar ETW. Naast de op het examen gerichte opleiding, zijn de vele tips en trucs direct een meerwaarde in het werkveld van de deelnemer.

Praktijk staat voorop
De uitvoerende boomverzorger leert het beste in de praktijk. Door in de trainingen de benodigde theoretische kennis in kleine groepen te doceren en direct toe te passen, krijgen de deelnemers een uitstekende basis die direct praktisch toepasbaar is in hun werk.

Drie typen trainingen
De opleiding bestaat uit drie typen trainingen: de theoretische-, praktische- en examentrainingen. De theoretische trainingen zijn de basis voor de allround uitvoerende boomverzorger. Toch voert PCbomen deze trainingen uit met aantrekkelijke, praktische leervormen waarbij excursies en praktijkoefening worden gecombineerd met de benodigde kennis. De praktische trainingstrajecten zijn gericht op het uitvoeren van de snoei- en vellingswerkzaamheden. Het betreft klim-, motorzaag- (velling) en hoogwerkertrainingen. De examentraining is gericht op de onderdelen die bij het ETW-examen aan bod komen. Het is een goede zelftest, herhaling- of opfristraining voor het examen. Je kiest zelf welke trainingen je (nog) wilt volgen. Bekijk de Syllabus ETW met uitgebreide informatie over de ETW-opleiding bij PCbomen. Hiermee krijg je een beeld van de vorm en inhoud van de opleiding.

ETW examen
Om European Treeworker te worden is het noodzakelijk om het ETW examen met goed gevolg af te leggen. Meer over dit examen is te lezen in het Examendocument wat is vastgesteld door de ETW Vaststellingscommissie van Branchevereniging VHG. Onderaan deze bladzijde is een knop Examendocument, hiermee kan het document geopend worden.

Voorkennis
Afhankelijk van de voorkennis, werkervaring en werkomgeving van de aspirant ETW-er, kunnen de vorm, duur en kosten in kaart worden gebracht. Dit is dus maatwerk en varieert per persoon. Iedereen met of zonder ervaring in de boomverzorging en die beroepsmatig werkt met bomen of dit ambieert, is welkom in de opleiding.

    Opleiding op maat
    Het persoonlijke leerplan is de basis van de totale opleiding. Dit leerplan wordt opgesteld na een opleidingsgesprek. In een opleidingsgesprek adviseren we je over de mogelijkheden en welke trainingen te volgen. Hierdoor wordt niet alleen het kennisniveau, maar ook de slagingskans geoptimaliseerd. Deelnemers kiezen zelf welke onderdelen zij willen volgen! Klik hieronder voor het maken van een afspraak of mail naar info@pcbomen.nl.

    Bekijk de Syllabus ETW