European Treeworker - Praktijk Centrum Bomen

Blog

European Treeworker

De European Treeworker (ETW) voert werkzaamheden uit aan en in bomen met als doel deze gezond en veilig te houden. De ETW werkt op basis van kennis van boomkwekerij en houdt rekening met zaken aangaande natuurbehoud, milieubescherming en veiligheidsvoorschriften. Het uitvoeren van boomverzorgingswerkzaamheden vereist grondige en hoog gekwalificeerde training met speciale aandacht voor veiligheid op het werk.

The European Arboricultural Council (EAC)

De EAC kent de kwalificatie ‘European Tree Worker’ toe op basis van een examen. Het doel van het examen is om na te gaan of de kandidaat over de kennis en vaardigheden beschikt die in het vastgelegde curriculum beschreven staan.

Kandidaten die voor het examen geslaagd zijn, mogen de titel ‘Gecertificeerd European Tree Worker’ voeren. De certificering is overal in Europa gebaseerd op hetzelfde examenreglement. Kandidaten die voor de certificering zijn geslaagd, ontvangen het diploma ‘Certified European Tree Worker’ en een ID-kaart.

Het recht om het certificaat European Tree Worker te voeren vervalt na drie jaar. Na goedkeuring kan het certificaat met opnieuw drie jaar worden verlengd.

Praktijk Centrum Bomen en European Treeworker

De certificeringsinstelling kan informatie verstrekken over de plaats en de tijd waarop de certificering plaatsvindt, evenals over de certificering zelf.

Met trots kunnen wij u meedelen dat Praktijk Centrum Bomen naast de opleiding ETW ook de examentraining en het examen ETW aanbiedt.

De examentraining vindt plaats in week 21 en het examen in week 25.

Klik hier voor meer informatie

Schrijf een reactie op dit bericht