Paddenstoelen en bomen - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Paddenstoelen en bomen

In het vroege najaar neemt de luchtvochtigheid snel toe. De temperaturen zijn nog relatief hoog. Dit is het ideale klimaat voor schimmels. Paddenstoelen behoren ook tot de schimmelfamilie. Paddenstoelen zijn in de natuur bijzonder nuttig. Organisch materiaal wordt door de paddenstoelen afgebroken. De natuur is hier zeker bij gebaat, het levert weer voedingsstoffen voor de planten en bomen op. Paddenstoelen zaaien echter ook dood en verderf. Bijvoorbeeld als ze levende bomen voor eens en altijd aantasten.

Paddenstoel op bomen

We zien het allemaal wel eens, een paddenstoel op een ogenschijnlijk gezonde boom. Neem bijvoorbeeld de schubbige bundelzwam (Pholiota squarrosa). Deze paddenstoel vestigt zich op levend hout en is een parasiet. Meestal wordt de schubbige bundelzwam aangetroffen van september tot november. Hij groeit in bundels op de wortels en aan de voet van loofbomen, minder vaak op naaldbomen. De zwam brengt veel schade toe aan fruitbomen. In Nederland is het een algemeen voorkomende paddenstoelensoort in bossen, parken en plantsoenen. De paddenstoel leeft van de boom en zal ervoor zorgen dat er steeds meer hout afsterft. Dit gaat net zo lang door tot de boom dood is. Uiteindelijk zal de boom, bijvoorbeeld tijdens een stevige najaarsstorm, omvallen.

Waarom paddenstoelen op mijn boom?

Bijna alle wortel- of stamrotzwammen zijn secundair. Dat betekent dat deze zwammen alleen hun intrede kunnen doen in de boom als er sprake is van wortel- of stamschade. Een verzwakte boom is niet langer in staat aanvallen van bijvoorbeeld zwammen af te weren.

Zodra een houtvernietigende zwam zich in het houtweefsel heeft gevestigd, komt een langzaam maar zeker aftakelingsproces op gang. Hoe snel dit proces verloopt, is uiteraard afhankelijk van verschillende omstandigheden.

Inspectie

Het is een routinetaak van elke professionele boomverzorger om de boom te inspecteren op zwamaantastingen. Tegenwoordig bestaat er zeer fijngevoelige apparatuur waarmee men een proefboring in het hout kan verrichten. Zo kan de inwendige toestand van de boom worden beoordeeld.

Als u zelf aan de voet van uw bomen ook maar enige activiteit van paddenstoelen waarneemt, neem dan onmiddellijk een boomspecialist in de arm. Deze specialist onderwerpt uw boom aan een uitgebreide inspectie. Aangezien zwammen zich voornamelijk vestigen op beschadigd hout, is het ook belangrijk om schade aan uw boom te voorkomen. Het inwinnen van goed boomadvies kan veel ongemak voorkomen!

One comment

  1. U noemt hierboven het bestaan van zg ‘houtvernietigende zwammen’ ….kunt u me een verwijzing geven naar welke soorten (naam) het hier betreft?
    welke paddenstoel is houtvernietigend en welke niet?

    vr.gr.BG

    Beantwoorden

Schrijf een reactie op dit bericht