Het wood-wide web - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Het wood-wide web

Wist u dat schimmels 450 tot 500 miljoen jaar geleden aan de basis stonden van de verovering van het land door planten? En dat er zonder zwammen geen eik, beuk of den in Nederland zou kunnen groeien? Wetenschappers hebben het soms over een ‘wood-wide web’. Dat is een ondergronds netwerk van schimmeldraden dat planten en bomen met elkaar kan verbinden. Zo kunnen voedingsstoffen en water worden uitgewisseld.

Waarschuwen

Het is zelfs bewezen dat planten en bomen via zo’n netwerk informatie kunnen uitwisselen. Ze kunnen elkaar bijvoorbeeld waarschuwen voor hongerige bladluizen. Inmiddels zijn er meer dan 5.000 soorten paddenstoelen bekend in Nederland. Zo’n 20 jaar geleden waren dat er rond de 3.500. Die stijging zit hem hoogstwaarschijnlijk vooral in betere zoek- en kijkmethodes. De paddenstoelen die we zien, zijn slechts de vruchten van schimmels. Het grootste gedeelte bevindt zich onder de grond.

Nuttig

Paddenstoelen worden vaak gezien als profiteurs, zoals parasitaire zwammen. De meeste paddenstoelen zijn echter symbiotisch, d.w.z. belangrijk en van wederzijds voordeel voor organismen in hun leefomgeving. Paddenstoelen zijn van groot belang voor het leven in een bos en de gezondheid van een bos. Ze zijn als afvalverwerkers (van dood hout) en door hun verbinding onder de grond niet alleen nuttig voor bomen. Paddenstoelen bevatten namelijk ook stoffen die gebruikt kunnen worden voor nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast zijn schimmels in staat om milieuverontreinigende stoffen af te breken.

Schrijf een reactie op dit bericht