Groeiplaatsinrichting - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Groeiplaatsinrichting

Het geschikt maken van groeiplaatsomstandigheden heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen omdat dan het beoogde eindbeeld überhaupt – en binnen afzienbaar tijdsbestek kan worden bereikt. Hierdoor bereiken bomen hun theoretische eindleeftijd naar gelang hun functie waardoor de investering in aanplant en onderhoud gunstig kan worden afgeschreven. Aandachtspunten bij het ontwerp van de groeiplaatsinrichting zijn daarom de vocht-, water- en nutriëntenhuishouding en de hoeveelheid doorwortelbare ruimte.

Op natuurlijke bodems (open grond situatie) is het doorgaans relatief eenvoudig om een geschikte doorwortelbare ruimte te creëren. Bij standplaatsen in de verharding is een hogere inzet vereist omdat een compromis nodig is tussen doorwortelbare ruimte en stabiele fundering om vervorming van verhard oppervlak te voorkomen. Hierbij komen materialen als bomenzand, boomsubstraat, Permavoid units als vervanging van cunet en de Treebox HP om de hoek kijken. Elk materiaal heeft een bandbreedte qua toepassingsgebied, van voetpad tot locaties met een zware verkeersbelasting. Momenteel zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt waarbij ingezet kan worden op de duurzaamheid, de herbruikbaarheid van systemen en waarbij het sturen in processen tot een minimum kan worden beperkt.

Het ideaal beeld is dan ook, het verkrijgen van beschermde, goed ontwikkelde bomen en infrastructuur.

Stadsboom en standplaats

‘Een boom hoort in het bos.’ Dat is een veel gebruikte bewering van zowel voor- als tegenstanders van bomen in de stad. En beide partijen hebben gelijk! Helaas is de groeiplaats in het bos ver verwijderd van de omstandigheden in de stad. Reden om de goede eigenschappen van het bos naar de stad te brengen.

Struikelblok

De steeds terugkerende problematiek rondom bomen in de stad vormt de aanleiding tot de zoektocht naar de meest ideale groeiplaats in de stedelijke omstandigheden. Het opdrukken van de verharding is het meest in het oog springende veiligheidsrisico voor gebruikers van de directe omgeving van de boom.

Wat je niet ziet…

Een van de minder bekende (vanwege de ligging onder het maaiveld) gebreken is de bodemverdichting die plaats vindt door het intensieve gebruik met zwaar materieel, zoals auto’s. Bodemverdichting verhoogt de indringingsweerstand en is van negatieve invloed op de bodemlucht- en bodemvochthuishouding. Hierdoor wordt wortelontwikkeling bemoeilijkt of zelfs onmogelijk.

…en nog meer verborgen gebreken

Hoe zit het met de beschikbare hoeveelheid doorwortelbare ruimte of met het aanwezig organisch materiaal? Zijn voldoende voedingselementen beschikbaar voor de bomen? Zijn er misschien knelpunten in de combinatie met de ondergrondse infrastructuur?

De zwakste schakel

Door een beoogde of bestaande groeiplaats nauwkeurig te onderzoeken worden de omstandigheden in kaart gebracht. Veelal blijkt dat één groeiplaatseis de meest beperkende factor is en van invloed op andere voorwaarden voor een goede groei en ontwikkeling: de spreekwoordelijke zwakste schakel.

Bij de volledige afwikkeling van het onderzoek wordt altijd één van onze European Tree Technicians ingezet als projectleider én projectmedewerker.

Oplevering

In een duidelijk en overzichtelijk rapport wordt beschreven wat onderzocht is, volgens welke methode, welke resultaten behaald zijn en welke conclusies hieraan verbonden zijn. Streven is een groeiplaats die voldoet aan de eisen die de boom eraan stelt, een groeiplaats die jarenlang onaangeroerd kan blijven zonder overlast te veroorzaken voor gebruikers en die aansluit op het budget van de opdrachtgever.

RAW-bestek

Aanbevelingen en eisen uit het rapport worden desgewenst uitgewerkt in een RAW-bestek. De RAW-systematiek kan zowel voor aanleg als renovatie gebruikt worden en sluit naadloos aan op de nieuwe publicatie over het onderwerp ‘combineren van infrastructurele voorzieningen met bomen’.

Praktisch inzichtelijk

De visualisatie van geschreven tekst wordt door onze tekenaars gerealiseerd. In één oogopslag is de essentie van het onderzoek en de resultaten inzichtelijk. Oplevering op deze wijze verhoogt de praktische gebruikswaarde van onze rapportages.

Schrijf een reactie op dit bericht