European Tree Technician opleiding (ETT) - Praktijk Centrum Bomen

Blog

European Tree Technician opleiding (ETT)

In februari 2016 gaan het Praktijk Centrum Bomen (PCbomen) in samenwerking met de hogeschool Van Hall Larenstein een nieuwe opleiding verzorgen. De unieke opzet hiervan bereid de deelnemers optimaal voor op het European Tree Technician examen. Deze opleiding voorziet in een grote behoefte om boomverzorgers uit alle niveaus in de branche niet alleen vakinhoudelijk maar ook communicatief, proces- en projectmatig op het niveau van een ETT-er te laten opereren. Door een samenwerking tussen  de Hogeschool en een praktisch opleidingscentrum wordt er eindelijk voorzien in een vraag waarmee de kandidaat met meer vertrouwen het ETT examen tegemoet ziet. Daarnaast zal menig werk- en opdrachtgever profijt hebben van de brede en gedegen opleiding die de ETT-er heeft genoten.

Deze nieuwe opleiding bestaat uit 2 fasen.

1) De eerste fase is de Minor Bomen en Stedelijke Omgeving van ‘van Hall Larenstein’.
Deze HBO leergang voorziet in de vakinhoudelijke basiskennis van een boomtechnisch adviseur en het aanleren en trainen van de basiscompetenties van een adviseur in het algemeen.
Voor detailinformatie: zie het modulenboek Minor Bomen en Stedelijke Omgeving.

2) De tweede fase is de modulaire ETT opleiding van PCbomen. Deze opleiding bestaat uit drie modulen:
Module 1: Projectorganisatie en contracten
Module 2: Boomtechnisch onderzoek en -advies
Module 3: Boombeheer

Uitvoering

De modules worden ingevuld op basis van projecten op het themagebied van de module. Tijdens de uitvoering van het project worden er colleges aangeboden welke zorgen voor de gewenste inhoudelijke verdieping op het vakgebied van de module. Daarnaast wordt de student intensief begeleid zodat hij alle stappen en vaardigheden die nodig zijn om het project succesvol uit te voeren leert beheersen.

Na het volgen van de drie modules beheerst de deelnemer niet alleen de vakkennis maar kan deze ook succesvol toepassen. Alle onderdelen uit het traject zijn ook opzichzelfstaand te volgen.

Vraag nu een kosteloos opleidingsgesprek aan.

Schrijf een reactie op dit bericht