Noodzaak boomonderhoud - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Noodzaak boomonderhoud

Het is van groot belang te weten dat alle boomeigenaren volledig verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan hun bomen en de daarmee samenhangende veiligheid van mens en omgeving. Door uw bomen regelmatig te onderhouden door een boomspecialist voorkomt u dat uw boom voor overlast of letsel zal zorgen.

Gezondheid van een boom

Onderhoud is ook belangrijk voor de gezondheid van een boom. Bomen kunnen verschillende ziektes hebben of storende groeivormen. Ook is onderhoud snoei belangrijk, vooral bij de volwassen bomen. de dode en slecht aangehechte takken worden verwijderd. Ook kunnen te lange takken worden teruggesnoeid. Dode of slechte takken kunnen zomaar los laten, tijdens een storm of gewoon plotseling met alle gevolgen van dien veel boomeigenaren staan hier te weinig bij stil.

Kosten

Onderhoud of kappen van bomen kost geld, de boomverzorger heeft veel investeringen moeten doen om uw boom goed te kunnen verzorgen op een zo veilig mogelijke manier. Een boomverzorger is in veel gevallen verzekerd wat ervoor zorgt dat u het met een gerust hart kunt laten doen.

De kosten zijn uiteraard afhankelijk van wat er precies moet gebeuren maar valt in het algemeen erg mee daar de boomverzorger dagelijks met dit soort werkzaamheden bezig is en de kennis en kunde heeft dit snel te doen.

Kennis

Werken met bomen is niet iets wat je zomaar kunt doen, hier is kennis voor nodig. Bij Praktijk Centrum bomen brengen we je deze kennis graag bij. Kijk op de webshop of er trainingen zijn die aansluiten bij wat je graag wilt leren of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Schrijf een reactie op dit bericht