European Tree Technician - Praktijk Centrum Bomen

Blog

European Tree Technician

Vanaf februari 2016 verzorgen de Hogeschool Van Hall Larenstein en het Praktijk Centrum

Bomen een nieuwe opleiding, die de deelnemers optimaal voorbereidt op het

European Tree Technician (ETT) examen.

Verschillende niveaus

Deze opleiding voorziet in een grote behoefte om boomverzorgers uit alle niveaus in de

branche niet alleen vakinhoudelijk maar ook communicatief, proces- en projectmatig op het

niveau van een ETT-er te laten opereren.

Samenwerking

Door een samenwerking tussen de Hogeschool en een praktisch opleidingscentrum wordt

er eindelijk voorzien in een vraag waarmee de kandidaat met meer vertrouwen het ETT-examen

tegemoet ziet. Daarnaast zal menig werk- en opdrachtgever profijt hebben van de brede en

gedegen opleiding die de ETT-er heeft genoten.

Deze nieuwe opleiding bestaat uit 2 fasen:

De eerste fase is de Minor Bomen en Stedelijke Omgeving van ‘van Hall Larenstein’.

De minor is opgedeeld in drie module onderdelen; specifieke (groene) vakkennis, communicatie en projecten.

De tweede fase is de modulaire ETT-opleiding van PCbomen. Deze opleiding bestaat uit drie modulen:

1: Projectorganisatie en contracten

2: Boomtechnisch onderzoek en -advies

3: Boombeheer

EAC internationaal erkend ETT-certificaat

Met het volgen van de modules in combinatie met praktische werkervaring is de deelnemer in

staat het door de EAC internationaal erkende ETT-certificaat te halen.

Module 1:

Projectorganisatie en contracten

• Planmatig werken

• Werkplanning

• Bestekken aanbesteden en offreren

• Werkorganisatie

Module 2:

Boomtechnisch onderzoek en -advies

• Bovengronds boomtechnisch onderzoek

• Ondergronds boomtechnisch onderzoek

• Boomveiligheidsonderzoek

Module 3:

Boombeheer

• Bomen en wet

• Boombeleid

• Beheermaatregelen

• Waardebepaling van bomen

Werkvormen

• (Werk)colleges

• Projectmatige opdrachten

• Persoonlijke begeleiding

Persoonlijk leerplan

De basis van de totale opleiding is het persoonlijk leerplan, dat opgesteld wordt na een opleidingsgesprek. Op deze wijze wordt optimaal gebruik gemaakt van de individuele situatie van de deelnemer.

Voorkennis

Aard, duur en kosten van de opleiding zijn dus afhankelijk van voorkennis, werkervaring en werkomgeving van de aspirant ETT-er. Iedereen die een gerichte opleiding heeft gevolgd op het gebied van bomen of beheer van bomen en beroepsmatig werkt met bomen of dit ambieert, kan instromen in dit traject.

Wilt een kennismakingsgesprek? Klik dan hier

Schrijf een reactie op dit bericht