De eikenprocessierups - Praktijk Centrum Bomen

Blog

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van de nachtvlinder met de naam eikenprocessievlinder (Thaumetopoca processionea L.). Deze rups eet, zoals de naam eigenlijk al aangeeft, eikenbladeren. De vlinder legt haar eitjes boven in de eikenboom waar ze uiteindelijk in het voorjaar uitkomen, de rupsen leven in groepen bij elkaar en maken op de stammen en takken van de eiken grote nesten.

Processie

Vanuit hun nesten gaan ze ’s nachts gezamenlijk op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Deze gezamenlijke “tocht” doet denken aan een processie, vandaar de het tweede gedeelte van de naam. Vanwege de soms grote aantallen kunnen ze eikenbomen volledig kaal vreten. In hun groei vervellen ze diverse malen, tot ze in juli volgroeid zijn en zich verpoppen tot vlinder.

Gevaarlijk

Het is niet alleen vanwege het kaalvreten van de bomen dat de rupsen als plaag worden beschouwd. Dat komt met name door de brandharen van de rups. De rupsen krijgen deze brandharen pas na de derde vervelling, ze zijn uiteraard bedoeld als afweermechanisme.

Deze haren zijn gevaarlijk zijn voor de mens. De pijlvormige haren zijn voorzien van weerhaakjes waardoor ze gemakkelijk de huid, luchtwegen en ogen kunnen binnendringen. Daarnaast bevatten de haren stofjes die allergische reacties kunnen oproepen. De reacties verschijnen meestal na enkele uren en verschillen per persoon. Reacties aan de luchtwegen en ogen worden vaak veroorzaakt door brandharen die door de wind zijn meegevoerd.

Voorkomen

De brandharen van processierupsen, die in de oude nesten achterblijven, blijven nog 5 á 6 jaar na het verdwijnen van de rupsen actief en kunnen al die tijd overlast blijven veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om elk contact met de rupsen en de resten ervan te vermijden. Kom je door een gebied waar voor eikenprocessierupsen zijn? Zorg dan voor een goede bedekking van je lichaam. Ga niet wrijven of krabben en was je huid (en desnoods je ogen) goed na met water) mocht je toch met brandharen in aanraking komen. Ga ook niet op de grond zitten in de buurt van nesten.

Bestrijding

Bestrijding is niet eenvoudig, in verband met de Flora en Fauna wet. Veel bestrijdingsmiddelen mogen niet worden ingezet op plaatsen waar zich beschermde soorten bevinden. Mocht een nest dusdanig veel overlast veroorzaken gebeurt het wel dat men overgaat om het nest ter plaatse te verbranden of wegzuigen. Vaak worden ook de natuurlijke vijanden ingezet, als de sluipwesp of sluipvlieg.

Bronnen:http://www.rivm.nl en http://www.groenkennisnet.nl

Schrijf een reactie op dit bericht