Boomveiligheid - Praktijk Centrum Bomen

Blog

Boomveiligheid

Iedere boomeigenaar is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen boom. Mocht er een incident plaatsvinden vanwege uw boom, denk hierbij aan het omvallen van uw boom en/of takken die uit de boom vallen, bent u verantwoordelijk voor de eventuele schade en kosten die de boom heeft veroorzaakt. Maar dit kunt u voorkomen!

APK voor bomen

Net als uw auto moeten ook bomen gekeurd worden. Daarbij kijken we naar gebreken aan de boom. Toont de boom grote breuken aan de stam of heeft de boom een holle stam. Als een boom een gevaar oplevert voor de omgeving, dan is kappen noodzakelijk.

Nederland telt ongeveer 16 miljoen straat- en laanbomen. Deze moeten voldoen aan de wettelijke zorgplichteisen, die onder andere voortkomen uit de aansprakelijkheidswetgeving. De zorgplicht voor bomen houdt in dat de eigenaar/beheerder van bomen zijn bomen zorgvuldig controleert, bevindingen registreert, gebreken laat onderzoeken en de bomen onderhoudt.

Registratie

Alle boomeigenaren in Nederland moeten, op grond van het BW boek 6 artikel 162, voldoende zorg aan hun bomen besteden. De reden van deze zorg is om ervoor te zorgen dat anderen zo min mogelijk overlast of schade ondervinden. De richtlijn boomveiligheidsregistratie geeft invulling aan deze ‘zorgplicht’. Boomeigenaren weten met deze registratie wat ze minimaal moeten bijhouden en welke gegevens er tijdens de visuele boomcontrole minimaal moeten worden vastgelegd.

Wenst u meer informatie over Boomveiligheid of hebben u en/of uw medewerkers behoefte aan een training? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Schrijf een reactie op dit bericht